Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

Schouten in Englezing: er moet geld bij!

Gepubliceerd op 29-03-2018

Schouten in Englezing: er moet geld bij!

Prof. Matthijs Schouten heeft op woensdag 28 maart 2018 in de Molenaarskamer de tiende jaarlijkse Englezing gehouden. Bij Staatsbosbeheer houdt hij zich bezig met vraagstukken als de relatie mens - natuur. Schouten (op de foto links, met Kees Waagmeester) is hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen en hoogleraar natuur- en landschapsbescherming in Ierland.

Na eerst aan het publiek te hebben gevraagd wat de Soester Eng voor een ieder betekent en wat volgens de aanwezigen ‘natuur’ is, betoogde Schouten aan de hand van een voorbeeld uit Ierland (The Burren) dat de landbouw in Europa ofwel steeds verder zal intensiveren ofwel dat landbouwgebieden zullen verwilderen. Een agrarisch natuurlandschap rijk aan biodiversiteit, zoals wij dat in Nederland kenden tot ongeveer de jaren vijftig van de vorige eeuw, kan zichzelf economisch niet bedruipen; daar moet altijd geld van de gemeenschap bij, zo zei prof. Schouten. Dat natuurlandschap kon tot stand komen door honderden jaren op dezelfde manier landbouw te bedrijven. 

Er was een levendige interactie met het publiek, onder anderen met twee speciaal genodigde gasten: agrariër Pieter Kuijer en gemeentelijk landschapsbeheerder Jan Tupker. Voorzitter Kees Waagmeester van de Stichting Vrienden Soester Eng probeerde na de pauze bij de ongeveer negentig aanwezigen suggesties te ontlokken hoe de Soester Eng uit het dilemma van prof. Schouten kan blijven. Veel aanwezigen toonden zich bereid bijvoorbeeld een stukje Eng financieel te willen adopteren in aanvulling op wat de gemeente kan doen om de natuurwaarden op de Eng te vergroten.

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2020 Stichting Vrienden Soester Eng