Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

Nu op de Eng: Soester knollen worden geoogst

Gepubliceerd op 29-11-2020

Nu op de Eng: Soester knollen worden geoogst

28 november 2020: Soester Knollen-oogst 
Normaal worden Soester knollen op de Eng vanaf begin november geoogst. Dit jaar bleven ze wat klein en daarom is de oogst nu pas eind november. De oogst is mede vanwege de droogte dit jaar een stuk kleiner dan normaal. De Soester knol wordt nog maar door één boer in Soest geteeld, Pieter Kuijer. Hij doet dat op de schrale zandgrond van de Eng. Daar lukt het het best. Rond 2001 vond boer Kuijer op de zolder van de boerderij van zijn vader een zakje met zaad en in 2004 kwam de knol weer officieel op de markt. Het is een gele knol bestemd voor menselijke consumptie. Je kunt er van alles van maken onder andere soep en stamppot. Vanaf nu zijn er iedere zaterdag Soester knollen te koop in de winkel van molen De Windhond. De knol werd al in augustus gezaaid. Het verhaal gaat dat voor Kerst de Soester knol uit de grond moet zijn omdat het gewas niet goed tegen de kou zou kunnen. Dit verhaal is inmiddels achterhaald. Met de huidige milde winters kunnen Soester knollen nog tot begin februari geoogst worden. En wordt het een hele strenge winter dan kunnen ze ook altijd ingekuild worden met stro, aldus boer Pieter Kuijer. Een andere knol die dit jaar ook op de Eng groeide is de blauwkop. Vroeger gevoerd aan het vee maar de knol heeft ook voor ons een lekkere frisse smaak. Je kunt hem bijvoorbeeld heel dun snijden en op de boterham doen. Zowel de Soester knol als de blauwkopjes behoren tot de groentefamilie ‘rapen’.

 

 

 

 

 

21 oktober 2020: Honderden putters
Dankzij de vele uitgedroogde zonnebloemen en het zaad van de melganzevoet, zijn er op dit moment grote groepen putters, met af en toe een paar groenlingen ertussen, op de Eng. De putter wordt ook distelvink genoemd en is eenvoudig te herkennen aan zijn rode ‘gezicht’. In de westerse wereld wordt de putter sinds lange tijd als volièrevogel gehouden. Vanwege zijn mooie uiterlijk maar ook vanwege zijn zang. Sommigen hebben geleerd met een emmertje water uit een reservoir te halen. Vandaar de naam ‘putter’. Ook heeft het bekende schilderij ‘Het puttertje’ van Carel Fabritius uit 1654 bijgedragen aan de bekendheid van deze vogel. 
De putter leeft graag in groepen, maar binnen de groep vormen zich monogame paartjes. Elders in Soest kom je putters geregeld tegen langs de Eemweg of de Grote Melmweg. Maar nooit in zulke grote groepen als nu op de Eng. De jongen eten overigens geen zaden maar insecten. Dit vanwege de grote hoeveelheid eiwitten die ze nodig hebben voor de groei. Putters zijn gedeeltelijk korte afstand-trekvogel en gedeeltelijk standvogel. Vrouwtjes en jongen trekken vaak in de winter weg naar elders. Of de grote groepen de hele winter op de Eng zal blijven is afhankelijk van het voedsel wat ze er vinden. (Foto: Ineke Bergefurt)

 

 

 

19 oktober 2020: Nieuw, voederbieten op de Eng
 Vandaag zijn er voor het eerst sinds tientallen jaren weer eens voederbieten op de Eng geoogst. Ze waren bijna verdwenen maar stijgen nu weer voorzichtig in populariteit. Voederbieten lijken op suikerbieten maar dan minder zoet. Melkkoeien eten ze graag en ze zijn ook nog eens gezond en goed voor de melkproductie. En ook heel belangrijk voor boeren: ze hebben een hoge droge-stof-opbrengst per hectare, een hoge productie. Vanaf de jaren vijftig hebben de voederbieten plaats moeten maken voor de mais. Mais is veel minder werk om te oogsten en ook eenvoudiger te verwerken tot voer. Maar nu experimenteren boeren weer met voederbieten, want het gewas heeft ook een aantal voordelen. 
Op de Eng zijn dit jaar twee akkers met voederbiet van twee verschillende boeren. De kleine bietenplantjes, bekend als langzame starters, hadden in het begin van het seizoen last van het vele zand dat door een storm bovenop de bietenakker kwam te liggen. Van de droogte zullen ze minder last hebben gehad. Daar kunnen bieten over het algemeen goed tegen. In de loop van het seizoen hebben de bieten zich goed hersteld. Nadeel van voederbieten is dat ze onder de modder zitten, ze vorstvrij bewaard moeten worden en ook zo moeten worden opgeborgen, dat ze niet gaan rotten. Bovendien moeten ze in stukken worden gehakt want een koe kan niets met een hele voederbiet. Soms worden ze gemengd met mais en ingekuild. Andere mogelijkheden zijn: op een bietenberg of in een sleufsilo. 
Het oogsten vandaag was uitbesteed aan een loonwerker. Het was nog even zoeken naar een loonwerker met een bietenrooimachine. De bieten worden komende winter aan de koeien gevoerd. Soms wel tien kilo per koe per dag. Paarden zijn ook gek op voederbieten maar kunnen niet meer dan vijf kilo per dag verwerken. Het loof van de biet schijnt niet goed te zijn voor de dieren. Van voederbieten kun je ook hele mooie lampions maken voor Sint Maarten. 

 

 

 

6 oktober 2020: Ooievaars hoog in de lucht
Deze week een stuk of 15 ooievaars gespot hoog in de lucht boven de Eng. Rustig vliegend en de thermiek opzoekend. Volgens de Vogelbescherming volgen Nederlandse ooievaars een route via Spanje en maken bij Gibraltar de oversteek naar Afrika. De meeste andere (vooral Oost-Europese) ooievaars maken gebruik van een route via de Bosporus. De ooievaar is een uitstekende vlieger met trage vleugelslag die goed gebruik weet te maken van thermiek. Minstens eenvijfde van de ooievaars overwintert in eigen land. De trekvogels keren vanaf februari terug. In Nederland schijn je ook doortrekkende Deense en Duitse ooievaars te zien, soms in grote groepen op gemaaid graslanden of gebouwen. Vorig jaar streek een groepje neer op een pas omgeploegde akker op de Eng. Veel boeren zijn niet blij met de ooievaars omdat zij naast kikkers, muizen, mollen en insecten ook jonge weidevogels eten. 

 

 

23 september 2020: Boekweit bloeit op gemengde akker
Dichtbij molen De Windhond ligt een akker waarop de biologische dynamische boerderij Het Derde Erf (gelegen aan de Birkstraat in Soest) actief is. Op dit moment bloeit er boekweit: langstelig met wit tot roze bloemen. Boekweit is, net als phacelia, een goed bijengewas. De bijen die nu nog op de Eng vliegen kunnen zich er goed mee voeden. Er is hier echter niet alleen boekweit ingezaaid, aldus boer Joop Wantenaar, maar een mengsel van gewassen. Het Derde Erf streeft als biologisch dynamisch bedrijf naar natuurlijk evenwicht en daar hoort een akker met monocultuur, met een enkel gewas, niet bij.  
Naast boekweit staat er op de akker van Het Derde Erf rode klaver, phacelia en vlas. Deze gewassen worden over een tijdje ‘ingewerkt’ in de aarde om er vervolgens weer een combinatie van wintergraan en erwt te gaan telen. Het vlas is overigens nog zaad van een paar jaar terug, geoogst op een vlasakker aan de rand van Amersfoort/Soest. Net als in het voorjaar zullen er op de akker op de Eng ook weer proefveldjes met gemengde gewassen komt. Lees ook ons nieuwsbericht ('Experimenteren met gewascombinaties') van 21 juli 2020 nog eens terug. 

 

18 september 2020: Boerenwerk
September, oogstmaand. De aardappels naast de molen zijn in augustus al gerooid. Op de Eng zie je nu nog wat paarsbloeiende luzerne staan, een akker met boekweit, velden met voederbieten, een akker met pas ingezaaide bladrammenas en tot slot heel veel akkers met mais. De mais wordt de komende weken geoogst, inclusief de zonnebloemen die langs diverse maisakkers staan.
De meeste mais op de Eng is snijmais of voedermais. Dit wordt geteeld voor het voeren van vee en dan vooral voor koeien. De hele plant wordt geoogst, fijngehakt en gevoerd. Er wordt gewacht met de oogst, tot de kolven vol met zetmeel zitten. Dit is pas het geval aan het einde van het seizoen, als de plant begint met afsterven. 
 
Voor boeren spannend: wacht de boer te lang dan gaat de mais rotten door schimmels of regen. Oogst de boer te vroeg, dan heeft de mais minder voedingswaarde voor de koe en kan het gewas door te veel aan vocht gaan rotten tijdens het bewaren. 
Deze week en volgende week organiseren teeltspecialisten overal in het land zogenoemde ‘maisdemo-avond. Boeren van onder andere de Soester Eng nemen dan maisplanten van hun akkers mee. Deze worden gehakseld (versnipperd) om vervolgens de droge stof te bepalen. Aan de hand hiervan schat de boer dan in wanneer de mais het best geoogst kan worden. Het meest optimale is een drogestofgehalte van 36 procent. Dit kan per akker verschillen en is afhankelijk van het ras, het tijdstip van zaaien en de wijze van grondbewerking. 
 
Naast dat de boer te weten krijgt wanneer de mais het best geoogst kan worden, ontmoet hij tijdens de demo ook collega’s en bovendien is er gratis bier. Eind volgende week zal naar alle waarschijnlijkheid de maisoogst op de Eng starten..

 

 


12 september 2020: Engtuin feestelijk geopend
Vandaag is de Engtuin, de moestuin van agrariër Pieter Kuijer en zijn vrouw Anneke, feestelijk geopend.  Samen met de zestig groenteaandeelhouders, de sponsors en de voorzitters van molen De Windhond en de Stichting Vrienden Soester Eng is er een mooi feestje van gemaakt. Na een paar korte speeches en een prachtig cadeau van de vrijwilligers, werd het officiële naambord onthuld en knipte boer Geert van Boer Zoekt Vrouw 2015 met een heggenschaar het lint door. 
Daarna bekeken de genodigden onder het genot van een glaasje Speng (bronwater van de Eng) en zelfgemaakte cake, quiche en muffins de groentetuin op de Eng. Meer dan vijftig soorten groenten zijn er dit seizoen geteeld. Samen met een groot aantal vrijwilligers die meestal zelf ook groenteaandeelhouders zijn. In de toekomst is het de bedoeling dat ook cliënten van de Amerpoort onder begeleiding gaan werken in de tuin. Boer Pieter Kuijer maakt in de tuin alleen gebruik van eigen stalmest. Groenteresten gaan voor een groot deel naar de twee Bentheimervarkens aan de voet van de Eng. Het plantgoed is biologisch en er wordt in de Engtuin geen gif gespoten. Om veel vogels en insecten te trekken is de tuin omrand door zonnebloemen. Rond de moestuin zijn distelvinken, heel veel hommels en bijen en diverse soorten vlinders gespot. Zoals het koolwitje, de Atalanta en de Koninginnepage. 
De Engtuin is tot stand gekomen met steun van provincie Utrecht, gemeente Soest en landbouworganisatie LEADER (onderdeel van het Europees Landbouwfonds). Het is de bedoeling dat de tuin minimaal drie jaar blijft bestaan. Vanaf juni dit jaar halen groenteaandeelhouders iedere week minimaal vijf soorten groente op bij molen De Windhond. De verwachting is dat het seizoen tot het einde van het jaar zal doorlopen. Wilt u meer weten over de Engtuin kijk dan op www. Engtuin.nl.

 

 

 
11 september 2020: Rupsen van de Koninginnenpage
Afgelopen tijd zijn er rond de 25 rupsen van de vrij schaarse koninginnenpage op de Eng gesignaleerd. Soms in de bloemenranden, vaak op venkel en wortel in een groentetuin. 
De rups van de koninginnenpage is net als de vlinder een opvallende en kleurrijke verschijning. Het dier kent twee generaties, van half mei tot half juni en van half augustus tot eind september. De rupsen die op dit moment op de Eng leven, zullen overwinteren als gordelpop en pas volgende zomer uit hun omhulsel kruipen. 
Probleem op de Eng is dat de bloemenranden vroeg in het voorjaar worden gemaaid en wortels en venkel nog voor de winter zullen worden geoogst. Om te zorgen dat de rupsen op de Eng daadwerkelijk vlinders worden, kunnen ze het beste worden verplaatst naar plekken waar ze zich ongestoord kunnen ontwikkelen van pop tot vlinder. Deze week is een aantal rupsen overgezet naar venkelstruiken in een tuin aan de Kolonieweg. Ook is een aantal rupsen verplaatst naar tuinen elders in Soest. 
Het mooiste voor de koninginnenpagerupsen zou zijn als er op verschillende plekken op de Soester Eng permanent wilde peen, venkel of andere schermbloemigen groeien. De gevonden rupsen kunnen dan op de Eng zelf worden uitgezet in plaats van op locaties elders in Soest. Leuk detail is dat mannetjes en vrouwtjes van de Koninginnepage elkaar bij voorkeur ontmoeten op een heuveltop. Mannetjes verschuilen zich vaak in een hoge boom of een markante toren, denk bijvoorbeeld aan de pijp van de oude Zuivelfabriek aan de rand van de Eng.

 

 

17 juli 2020: Luzerne gemaaid
Dit weekend is op diverse plekken op De Eng de luzerne gemaaid. Reden: de luzerne dreigde volop in bloei te raken. Als je de plant dan net voor dit stadium afmaait, komt hij nog een keer op en kun je drie of vier keer per seizoen oogsten. De bloem van de luzerne lijkt op klaver. Van de gemaaide luzerne worden balen geperst. Vervolgens worden de balen afgevoerd naar de boerderij waar de luzerne als veevoer dient. Luzerne heeft een uitgebreid wortelsysteem en kan goed tegen droogte. 

 

 

 

 

 

10 juli 2020: Walnotenboompjes doen het goed 
Het gaat goed met de drie walnotenboompjes op de Noorder Eng. In het kader van het project Groen aan de Buurt werden de boompjes eind november vorig jaar geplant door scholieren van het Griftland en kleuters van de Prins Willem Alexanderschool, geholpen door enthousiaste buurtvrijwilligers en met ondersteuning van de gemeente. Over een paar jaar staan er met een beetje geluk drie prachtige bomen waar ook nog van gegeten kan worden. Het project Groen aan de Buurt heeft een enthousiaste groep vrijwilligers opgeleverd die zich blijft inzetten voor de Noorder Eng.

 

 

 

 

 

25 juni 2020: Jonge torenvalken geringd
Vorige week zijn vier jonge torenvalken op de Eng gewogen, gemeten en geringd. De jongen zijn geboren in de nestkast hangend aan de pijp van de oude Soester Zuivelfabriek. Deze keer bestond het nest uit drie vrouwtjes en een mannetje. De kuikens waren klein maar behoorlijk agressief. Bij warm weer schijnt dit altijd het geval te zijn vertelde een van de ringers. Het vaststellen van het geslacht is altijd onder voorbehoud. Vaak blijkt later een vrouwtje toch een mannetje te zijn en andersom. De vogels hebben om iedere poot een ring gekregen. Een van de twee ringen heeft een grootletterige code zodat van een afstand te zien is wat er op de ring staat. De ringen worden vakkundig aangelegd en passen bij de grootte van de vogel. Normaliter heeft een vogel geen last van de ringen.  Het nut van het ringen is: toegenomen kennis waarmee een efficiëntere soortbescherming kan plaatsvinden. Vroeger schijnt iedere kerk wel een torenvalk te hebben gehad maar tegenwoordig zijn de torens dichtgemetseld dus daar kunnen ze niet meer terecht. Een torenvalk in de lucht kun je herkennen aan het bidden dat wil zeggen het stilstaan in de lucht. Binnenkort beginnen de torenvalken op de Eng met hun eerste vliegoefeningen. Dit kan er stuntelig aan toe gaan en is mooi om te zien. Torenvalken eten vooral muizen. Behalve jonge torenvalken die voor het eerst gaan foerageren: zij moeten het hebben van torren. 

 

 

 

2 mei 2020: Forse wind verplaatst veel zand
Twee dagen lang raasde er een forse wind over Soest. Vooral op de Eng was de situatie extreem: grote wolken met zand die vanaf de zuivelfabriek over de Eng langs het Rinke Tolmanpad richting de uitgang bij de Parklaan rolden. Je kunt rustig spreken van een kleine zandstorm. Veroorzaakt door een harde noordnoordoosten wind met krachtige windstoten. Deze zorgde ervoor dat er op verschillende plekken op de Eng dikke lagen met een soort duinzand ontstonden. De wind zandstraalde de kleine mais- en bietenplantjes. De net ingezaaide bloemenranden kwamen gedeeltelijk onder een laag zand te liggen. Het is nog even afwachten wat de schade is maar een deel van de zaadjes van de bloemenranden ligt nu te diep onder het zand om nog tot bloei te komen. 
De natuur doet wat die wil, maar deze stormachtige wind kwam wel op een heel ongunstig moment: de akkers waren net bewerkt en ingezaaid. En er was nog weinig regen gevallen dit voorjaar dus de bodem was kurkdroog. Hierdoor had de wind vrij spel en verplaatste het zand zich van de ene kant van de Eng naar de andere kant.

 

 

 

1 mei 2020: Rammelende hazen
Nu de winterrogge nog kort is, kun je mooi de hazen achter elkaar zien aanrennen op de Eng. Dit achter elkaar aanrennen wordt ‘drijven’ genoemd. Soms gaan de rammelaars, de mannetjes, met elkaar op de vuist. Het sterkste mannetje wint het vrouwtje voor zich. Het aantal hazen op de Eng wordt tussen de vier en de zes geschat. De Eng is aantrekkelijk voor hazen vanwege het open veld en de vele kruiden en gewassen die er groeien. Ze zijn bijvoorbeeld gek op de knoppen van paardenbloemen. Gevaren voor de haas zijn loslopende honden, landbouwmachines en het verkeer rondom de Eng. Onbekend bij ons is of de hazen ook de Eng verlaten en de polder in gaan. De draagtijd van hazen is zes weken. Het zou ons niks verbazen als we binnenkort jonge hazen op de Eng te zien.

 

 

 

 

9 april 2020: Prachtige luchten
Afgelopen week was het stralend weer. De dagen begonnen en eindigden vaak met mooie oranje luchten. Vanochtend opeens allemaal kleine wolkjes boven de Eng. Schapenwolken? Deze duiden op een toenemende luchtvochtigheid en kunnen een voorbode zijn van een weersverslechtering door een naderend koufront. Van kou gelukkig voorlopig nog geen sprake. We gaan een stralend Paasweekend in. Pas Tweede Paasdag daalt de temperatuur fors. Tot die tijd zullen wij veel wandelaars op de Eng zien. Sinds de gedeeltelijke lock down vanwege het coronavirus is de Eng een favoriete plek om even een half uurtje te lopen. 

 

 

 

27 maart 2020: Gevecht tegen het onkruid
Het is zonnig en droog op de Eng. Als de boer aan het werk gaat, zie je het zand stuiven. Afgelopen najaar is op de Eng winterrogge gezaaid. Deze winterrogge wordt straks in juli of augustus geoogst en gebruikt als veevoer. De plantjes zijn op dit moment nog heel klein. Nu de dagen langer worden, steekt ook het onkruid weer de kop op. De hoogste tijd om te wieden. Dit gebeurt met een trekker met een wied-eg erachter. Als de planten groter zijn, kan dat niet meer. Het zou het gewas te veel beschadigen. Deze manier van werken wordt mechanische onkruidbestrijding genoemd. Een veel beter alternatief dan chemische onkruidbestrijding (gif spuiten). Winterrogge is trouwens een multifunctioneel gewas: groenbemester, veevoer en vanggewas. En ook nog onderdeel van de kringloop: de boer zaait het en zijn eigen koeien eten het op. De mest van die koeien wordt weer verspreid over de akkers van de Eng (foto en informatie: boer Pieter Kuijer).

 

 

12 februari 2020: Variabel Kristalkopje 
Dit is de eerste keer dat dit zwammetje in Soest is waargenomen. Door natuurliefhebber Jaap van den Berg, vlakbij de molen. Waarschijnlijk is het blaadje waarop ze zitten komen aanwaaien. Wie een waarneming meldt bij de site Waarneming.nl krijgt een bevestiging als het klopt. Dit zwammetje is onder de microscoop onderzocht en het klopte: het is het Variabel Kristalkopje. Ze zijn niet zeldzaam maar ook weer niet heel algemeen. Dit is nummer 509 van de in Soest geregistreerde soorten paddenstoelen. Kijk voor alle waarnemingen, ook van vogels ed. op Waarneming.nl en zoek dan bij Soest de Soester Eng.

 

 

 

 

 

 

3 februari 2020. Ruige stalmest
Op diverse plekken op de Eng bergen stalmest. Je ruikt ze ook: een echte plattelandsgemeente! De boeren staan te popelen hun akkerland op de Eng te bemesten en mogen hun ‘ruige stalmest’ vanaf 1 februari over het land uitrijden. 

 

 

 

 

 

24 november 2019: sporen van vossen 
Je kunt op de Eng sporen van vossen tegenkomen: uitwerpselen, pootafdrukken en gangetjes door de velden met bladrammenas. Afgelopen zomer schijnen door verschillende mensen jongen te zijn gesignaleerd. Vossen komen bijna in iedere habitat voor maar favoriet is open gebied met bos en hoge struiken. De meeste vossen worden niet ouder dan drie jaar. Dit komt door het verkeer en door de jacht. De Eng ligt binnen de bebouwde kom en daar mag niet gejaagd worden.

 

 

 

 

15 november 2019: Putters, gek op zaden
Regelmatig wordt er een groepje putters waargenomen op de Eng. En dan met name in de bloemenranden langs de akkers van boer Pieter Kuijer. De vogels komen op de vele zaden af. Bijvoorbeeld van de zonnebloem. Rijp of onrijp, het maakt hen weinig uit. Alleen jonge putters eten relatief veel insecten. Dit in verband met de broodnodige eiwitten voor de groei. Putters leven graag op het halfopen platteland. En de Eng met hier en daar een boom, bosjes en akkers is voor hen een prima plek. Vanaf oktober trekken de vrouwtjes en de jongen weg. De mannetjes blijven in de winter meestal hier. Als ze geen bloempitten meer kunnen vinden, gaan ze over naar de zaden van bomen zoals de els. Op de foto van Jaap van den Berg zie je een mannetjesputter.

 

 

22 oktober 2019:  De regenboog
Een beeld waarbij commentaar overbodig is... De foto is genomen door Nathalie Verstraten.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2019: Bladrammanas
Inmiddels is alle mais op de Eng geoogst met vele kale akkers tot gevolg. Wel zie je hier en daar velden bladrammenas in bloei staan. Deze plant helpt tegen het verstuiven van de grond en tegen aaltjes. Bovendien: waar bladrammenas groeit, staat geen onkruid. Dit scheelt weer in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Na de vorst wordt bladrammenas omgeploegd door de boer. Dat is goed voor de grond: meer organische stof en een beter stikstofgehalte. Bladrammenas wordt daarom ook een groenbemester genoemd

 

 

 

 

12 september 2019. Rups van de Koninginnenpage 
Voor de zomervakantie hebben wij in een bloemenrand op de Eng de Koninginnenpage gezien. Dit is een vrij schaarse vlinder die vooral in het zuiden van Nederland wordt waargenomen. Inmiddels zijn er deze maand ook een aantal rupsen van de Koninginnenpage op de Eng gesignaleerd aan de Kolonieweg. (bron: waarnemingen.nl). 
In een gebied zoals de Eng zijn de vlinders vaak te vinden op distels. Ook halen zij nectar uit allerlei kruiden zoals klavers en schermbloemigen. De vlinders hebben een hele grote behoefte aan nectar. De koninginnenpages worden vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd. En laat nu de Eng net het hoogste punt van Soest zijn!
De rupsen kunnen bij gevaar een doordringende stank verspreiden. Zij overwinteren straks als pop in de kruidlaag. Eind april vliegen de eerste vlinders weer.  Net als de meesten van ons houdt de Koninginnenpage van warme zomers!
Meer weten over deze vlinder? Kijk op de site van de Vlinderstichting.

 

4 juli 2019: bloeiende bloemranden
Sinds deze week staan de bloemenranden langs de akkers van boer Pieter Kuijer, geadopteerd door meer dan honderd Soesters, volop in bloei: korenbloemen, komkommerkruid, boekweit, witte mosterd, bolderik, gele kamille en phacelia. Binnenkort ook zonnebloemen, cosmea en vele andere bloemen. Bijen en vlinders komen er in groten getale op af. Ze vinden vast hun nestgelegenheid onder andere in de twee bijenhotels die de Vrienden van de Soester Eng aan weerskanten van de zuidelijke Eng hebben geplaatst. Het zoemt op de Eng!

 

 

 

 

17 juni 2019: Jonge torenvalken worden geringd
Vandaag zijn vier jonge torenvalken geringd die in de nestkast van de schoorsteen van de oude zuivelfabriek aan de Middelwijkstraat geboren zijn. Ze zijn ongeveer twintig dagen oud en zullen over zo'n veertien dagen uitvliegen.

 

 

 

 

 

 

 

10 Mei 2019: Het bloemenzaad wordt gezaaid
Vandaag wordt op de Eng meer dan 150 kilo bloemzaad ingezaaid langs verschillende akkerranden van boer Pieter Kuijer. Tientallen Soester hebben een perceel bloemen geadopteerd. De succesvolle actie werd gestart tijdens de elfde Soester Englezing op 27 maart. Op dit moment is het nog koud voor de tijd van het jaar. Dit is duidelijk te zien aan de mais op de Eng. Deze heeft op dit moment slechts een grootte van een lucifer. Ook het bloemzaad kan wel wat meer warmte gebruiken om goed tot ontwikkeling te komen. Meer over het initiatief van bloeiende akkerranden: www.engtuin.nl.
Het extra bloemrijk mengsel voor bijen en vlinders bestaat uit: Boekweit, Bolderik, Gele ganzebloem, Gele Kamille. Gipskruid, Groot Akkerscherm, Hoofdjesgilia, Klaproos, Korenbloem, Koriander, Luzerne, Meisjesogen, Phacelia, Saffloer, Vlas en Zonnebloem.

 

1 Mei 2019: Jonge torenvalken? 
Vorig jaar zes jongen in de nestkast van de voormalige zuivelfabriek aan de Eng. Ook dit jaar is er goede hoop op een nest. Er is al een torenvalk gezien die met prooi de nestkast in ging. Ondanks restauratiewerkzaamheden aan de pijp zijn de torenvalken gebleven.

 

 

 

 

 

17 April 2019: Bezoek van ooievaars 
Gisteren acht ooievaars gesignaleerd op de Eng in Soest. Ze stonden achterop een akker waar de boer bezig was met een tractor en een wals. Die ochtend was er luzerne gezaaid. Van de tractor trokken ze zich niets aan maar toen er een hardloper langs kwam, vlogen ze op. Ze zweefden nog even boven de molen en vlogen toen naar elders.  

 

 

 

 16 April 2019: Hooitijd? Ja!
Vandaag hooitijd op de Eng. Als leek denk je dan: nu al hooitijd? Dat associeer je toch meer met mid-/einde zomer. Het gaat hier om Italiaans raaigras. Een groenbemester die onlangs gemaaid is om straks als veevoeder te dienen. Vandaag is het gemaaide raaigras geschud en in lange rijen gelegd. Bijna klaar om in balen geperst te worden! 

 

 

 

 


 

16  April 2019: Vosjes op de Eng
Eergisteren zijn er een aantal vosjes waargenomen op de Eng (bron: waarnemingen.nl). En dan hebben wij het niet over het zoogdier maar over roodbruingekleurde zandbijen. Tuinders zijn altijd blij met deze bijen; door hun dichte en lange beharing zijn het goede bestuivers die van maart tot mei te zien zijn. De bijen leven alleen, solitair, en vormen dus geen nest met andere bijen. 

 

 

 

 

 


15 April 2019: De kentenboompjes bloeien
Langs het Chris Uiterwijkpad bloeien de krentenboompjes. Deze struiken bloeien vroeg in de lente en kunnen goed tegen vorst. Alleen te natte grond vinden ze niet zo prettig. Daar heb je op de relatief droge Eng niet zoveel snel last van. Ze werden vroeger in boerentuinen geplant vanwege de zoete, krentachtige vruchten, die zelfs op markten verkocht werden. De bloemen schijnen  te ruiken; vindt u het lekker ruiken?

 

 

 

 


12 April 2019: Ploegen
Vandaag hele dag ploegen op de Eng. Vervolgens, omdat door het ploegen de grond open ligt en verder uitdroogt, de grond weer aandrukken met een andere tractor voorzien van dubbele banden. Voor het eerst deze methode gebruikt omdat het dit voorjaar zo uitzonderlijk droog is op de Eng. 

 

 

 

 

 

April 2019: Mechanische onkruidverdelging
Op een van de roggevelden op de Eng staat veel onkruid, onder andere hanenpoot, een zeer ongewenste grassoort. Handmatig schoffelen kost te veel tijd en mankracht. Daarom wordt vanmiddag de eg over de akker getrokken. Dit werkt alleen als de tractor een behoorlijke vaart heeft. De meeste roggeplantjes blijven dan staan maar het kleinere onkruid delft het onderspit. Staat er heel veel onkruid dan wordt twee keer dezelfde baan getrokken. 
Als het een tijd niet heeft geregend, stuift deze manier van werken behoorlijk. Maar het grote voordeel is dat de boer niet hoeft te spuiten met bestrijdingsmiddelen. 
Met een eg onkruid bestrijden werkt goed bij grasland en bij akkers met rogge en luzerne. 
De rogge op deze akker is afgelopen najaar gezaaid. 

 


April 2019: Mest uitrijden
De vloeibare mest voor het land van Pieter Kuijer komt vandaag uit Hoogland omdat er onvoldoende mest uit eigen stal beschikbaar is.
De mest wordt gebracht met een tankwagen, dan overgezet in een bak op wielen en van daaruit kan loonbedrijf Kok de tank achter de tractor steeds weer bijvullen en de mest uitrijden. 

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2021 Stichting Vrienden Soester Eng