Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

Nu op de Eng: Bladrammanas

Gepubliceerd op 12-09-2019

Nu op de Eng: Bladrammanas

6 oktober 2019: Bladrammanas
Inmiddels is alle mais op de Eng geoogst met vele kale akkers tot gevolg. Wel zie je hier en daar velden bladrammenas in bloei staan. Deze plant helpt tegen het verstuiven van de grond en tegen aaltjes. Bovendien: waar bladrammenas groeit, staat geen onkruid. Dit scheelt weer in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Na de vorst wordt bladrammenas omgeploegd door de boer. Dat is goed voor de grond: meer organische stof en een beter stikstofgehalte. Bladrammenas wordt daarom ook een groenbemester genoemd

 

 

 

 

12 september 2019. Rups van de Koninginnenpage 
Voor de zomervakantie hebben wij in een bloemenrand op de Eng de Koninginnenpage gezien. Dit is een vrij schaarse vlinder die vooral in het zuiden van Nederland wordt waargenomen. Inmiddels zijn er deze maand ook een aantal rupsen van de Koninginnenpage op de Eng gesignaleerd aan de Kolonieweg. (bron: waarnemingen.nl). 
In een gebied zoals de Eng zijn de vlinders vaak te vinden op distels. Ook halen zij nectar uit allerlei kruiden zoals klavers en schermbloemigen. De vlinders hebben een hele grote behoefte aan nectar. De koninginnenpages worden vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd. En laat nu de Eng net het hoogste punt van Soest zijn!
De rupsen kunnen bij gevaar een doordringende stank verspreiden. Zij overwinteren straks als pop in de kruidlaag. Eind april vliegen de eerste vlinders weer.  Net als de meesten van ons houdt de Koninginnenpage van warme zomers!
Meer weten over deze vlinder? Kijk op de site van de Vlinderstichting.

 

4 juli 2019: bloeiende bloemranden
Sinds deze week staan de bloemenranden langs de akkers van boer Pieter Kuijer, geadopteerd door meer dan honderd Soesters, volop in bloei: korenbloemen, komkommerkruid, boekweit, witte mosterd, bolderik, gele kamille en phacelia. Binnenkort ook zonnebloemen, cosmea en vele andere bloemen. Bijen en vlinders komen er in groten getale op af. Ze vinden vast hun nestgelegenheid onder andere in de twee bijenhotels die de Vrienden van de Soester Eng aan weerskanten van de zuidelijke Eng hebben geplaatst. Het zoemt op de Eng!

 

 

 

 

17 juni 2019: Jonge torenvalken worden geringd
Vandaag zijn vier jonge torenvalken geringd die in de nestkast van de schoorsteen van de oude zuivelfabriek aan de Middelwijkstraat geboren zijn. Ze zijn ongeveer twintig dagen oud en zullen over zo'n veertien dagen uitvliegen.

 

 

 

 

 

 

 

10 Mei 2019: Het bloemenzaad wordt gezaaid
Vandaag wordt op de Eng meer dan 150 kilo bloemzaad ingezaaid langs verschillende akkerranden van boer Pieter Kuijer. Tientallen Soester hebben een perceel bloemen geadopteerd. De succesvolle actie werd gestart tijdens de elfde Soester Englezing op 27 maart. Op dit moment is het nog koud voor de tijd van het jaar. Dit is duidelijk te zien aan de mais op de Eng. Deze heeft op dit moment slechts een grootte van een lucifer. Ook het bloemzaad kan wel wat meer warmte gebruiken om goed tot ontwikkeling te komen. Meer over het initiatief van bloeiende akkerranden: www.engtuin.nl.
Het extra bloemrijk mengsel voor bijen en vlinders bestaat uit: Boekweit, Bolderik, Gele ganzebloem, Gele Kamille. Gipskruid, Groot Akkerscherm, Hoofdjesgilia, Klaproos, Korenbloem, Koriander, Luzerne, Meisjesogen, Phacelia, Saffloer, Vlas en Zonnebloem.

 

1 Mei 2019: Jonge torenvalken? 
Vorig jaar zes jongen in de nestkast van de voormalige zuivelfabriek aan de Eng. Ook dit jaar is er goede hoop op een nest. Er is al een torenvalk gezien die met prooi de nestkast in ging. Ondanks restauratiewerkzaamheden aan de pijp zijn de torenvalken gebleven.

 

 

 

 

 

17 April 2019: Bezoek van ooievaars 
Gisteren acht ooievaars gesignaleerd op de Eng in Soest. Ze stonden achterop een akker waar de boer bezig was met een tractor en een wals. Die ochtend was er luzerne gezaaid. Van de tractor trokken ze zich niets aan maar toen er een hardloper langs kwam, vlogen ze op. Ze zweefden nog even boven de molen en vlogen toen naar elders.  

 

 

 

 16 April 2019: Hooitijd? Ja!
Vandaag hooitijd op de Eng. Als leek denk je dan: nu al hooitijd? Dat associeer je toch meer met mid-/einde zomer. Het gaat hier om Italiaans raaigras. Een groenbemester die onlangs gemaaid is om straks als veevoeder te dienen. Vandaag is het gemaaide raaigras geschud en in lange rijen gelegd. Bijna klaar om in balen geperst te worden! 

 

 

 

 


 

16  April 2019: Vosjes op de Eng
Eergisteren zijn er een aantal vosjes waargenomen op de Eng (bron: waarnemingen.nl). En dan hebben wij het niet over het zoogdier maar over roodbruingekleurde zandbijen. Tuinders zijn altijd blij met deze bijen; door hun dichte en lange beharing zijn het goede bestuivers die van maart tot mei te zien zijn. De bijen leven alleen, solitair, en vormen dus geen nest met andere bijen. 

 

 

 

 

 


15 April 2019: De kentenboompjes bloeien
Langs het Chris Uiterwijkpad bloeien de krentenboompjes. Deze struiken bloeien vroeg in de lente en kunnen goed tegen vorst. Alleen te natte grond vinden ze niet zo prettig. Daar heb je op de relatief droge Eng niet zoveel snel last van. Ze werden vroeger in boerentuinen geplant vanwege de zoete, krentachtige vruchten, die zelfs op markten verkocht werden. De bloemen schijnen  te ruiken; vindt u het lekker ruiken?

 

 

 

 


12 April 2019: Ploegen
Vandaag hele dag ploegen op de Eng. Vervolgens, omdat door het ploegen de grond open ligt en verder uitdroogt, de grond weer aandrukken met een andere tractor voorzien van dubbele banden. Voor het eerst deze methode gebruikt omdat het dit voorjaar zo uitzonderlijk droog is op de Eng. 

 

 

 

 

 

April 2019: Mechanische onkruidverdelging
Op een van de roggevelden op de Eng staat veel onkruid, onder andere hanenpoot, een zeer ongewenste grassoort. Handmatig schoffelen kost te veel tijd en mankracht. Daarom wordt vanmiddag de eg over de akker getrokken. Dit werkt alleen als de tractor een behoorlijke vaart heeft. De meeste roggeplantjes blijven dan staan maar het kleinere onkruid delft het onderspit. Staat er heel veel onkruid dan wordt twee keer dezelfde baan getrokken. 
Als het een tijd niet heeft geregend, stuift deze manier van werken behoorlijk. Maar het grote voordeel is dat de boer niet hoeft te spuiten met bestrijdingsmiddelen. 
Met een eg onkruid bestrijden werkt goed bij grasland en bij akkers met rogge en luzerne. 
De rogge op deze akker is afgelopen najaar gezaaid. 

 


April 2019: Mest uitrijden
De vloeibare mest voor het land van Pieter Kuijer komt vandaag uit Hoogland omdat er onvoldoende mest uit eigen stal beschikbaar is.
De mest wordt gebracht met een tankwagen, dan overgezet in een bak op wielen en van daaruit kan loonbedrijf Kok de tank achter de tractor steeds weer bijvullen en de mest uitrijden. 

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2019 Stichting Vrienden Soester Eng