Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

Nu op de Eng: Luzerne gemaaid

Gepubliceerd op 20-07-2020

Nu op de Eng: Luzerne gemaaid

17 juli 2020. Luzerne gemaaid
Dit weekend is op diverse plekken op De Eng de luzerne gemaaid. Reden: de luzerne dreigde volop in bloei te raken. Als je de plant dan net voor dit stadium afmaait, komt hij nog een keer op en kun je drie of vier keer per seizoen oogsten. De bloem van de luzerne lijkt op klaver. Van de gemaaide luzerne worden balen geperst. Vervolgens worden de balen afgevoerd naar de boerderij waar de luzerne als veevoer dient. Luzerne heeft een uitgebreid wortelsysteem en kan goed tegen droogte. 

 

 

 

 

 

10 juli 2020. Walnotenboompjes doen het goed 
Het gaat goed met de drie walnotenboompjes op de Noorder Eng. In het kader van het project Groen aan de Buurt werden de boompjes eind november vorig jaar geplant door scholieren van het Griftland en kleuters van de Prins Willem Alexanderschool, geholpen door enthousiaste buurtvrijwilligers en met ondersteuning van de gemeente. Over een paar jaar staan er met een beetje geluk drie prachtige bomen waar ook nog van gegeten kan worden. Het project Groen aan de Buurt heeft een enthousiaste groep vrijwilligers opgeleverd die zich blijft inzetten voor de Noorder Eng.

 

 

 

 

 

25 juni 2020: Jonge torenvalken geringd
Vorige week zijn vier jonge torenvalken op de Eng gewogen, gemeten en geringd. De jongen zijn geboren in de nestkast hangend aan de pijp van de oude Soester Zuivelfabriek. Deze keer bestond het nest uit drie vrouwtjes en een mannetje. De kuikens waren klein maar behoorlijk agressief. Bij warm weer schijnt dit altijd het geval te zijn vertelde een van de ringers. Het vaststellen van het geslacht is altijd onder voorbehoud. Vaak blijkt later een vrouwtje toch een mannetje te zijn en andersom. De vogels hebben om iedere poot een ring gekregen. Een van de twee ringen heeft een grootletterige code zodat van een afstand te zien is wat er op de ring staat. De ringen worden vakkundig aangelegd en passen bij de grootte van de vogel. Normaliter heeft een vogel geen last van de ringen.  Het nut van het ringen is: toegenomen kennis waarmee een efficiëntere soortbescherming kan plaatsvinden. Vroeger schijnt iedere kerk wel een torenvalk te hebben gehad maar tegenwoordig zijn de torens dichtgemetseld dus daar kunnen ze niet meer terecht. Een torenvalk in de lucht kun je herkennen aan het bidden dat wil zeggen het stilstaan in de lucht. Binnenkort beginnen de torenvalken op de Eng met hun eerste vliegoefeningen. Dit kan er stuntelig aan toe gaan en is mooi om te zien. Torenvalken eten vooral muizen. Behalve jonge torenvalken die voor het eerst gaan foerageren: zij moeten het hebben van torren. 

 

 

 

2 mei 2020: Forse wind verplaatst veel zand
Twee dagen lang raasde er een forse wind over Soest. Vooral op de Eng was de situatie extreem: grote wolken met zand die vanaf de zuivelfabriek over de Eng langs het Rinke Tolmanpad richting de uitgang bij de Parklaan rolden. Je kunt rustig spreken van een kleine zandstorm. Veroorzaakt door een harde noordnoordoosten wind met krachtige windstoten. Deze zorgde ervoor dat er op verschillende plekken op de Eng dikke lagen met een soort duinzand ontstonden. De wind zandstraalde de kleine mais- en bietenplantjes. De net ingezaaide bloemenranden kwamen gedeeltelijk onder een laag zand te liggen. Het is nog even afwachten wat de schade is maar een deel van de zaadjes van de bloemenranden ligt nu te diep onder het zand om nog tot bloei te komen. 
De natuur doet wat die wil, maar deze stormachtige wind kwam wel op een heel ongunstig moment: de akkers waren net bewerkt en ingezaaid. En er was nog weinig regen gevallen dit voorjaar dus de bodem was kurkdroog. Hierdoor had de wind vrij spel en verplaatste het zand zich van de ene kant van de Eng naar de andere kant.

 

 

 

1 mei 2020: Rammelende hazen
Nu de winterrogge nog kort is, kun je mooi de hazen achter elkaar zien aanrennen op de Eng. Dit achter elkaar aanrennen wordt ‘drijven’ genoemd. Soms gaan de rammelaars, de mannetjes, met elkaar op de vuist. Het sterkste mannetje wint het vrouwtje voor zich. Het aantal hazen op de Eng wordt tussen de vier en de zes geschat. De Eng is aantrekkelijk voor hazen vanwege het open veld en de vele kruiden en gewassen die er groeien. Ze zijn bijvoorbeeld gek op de knoppen van paardenbloemen. Gevaren voor de haas zijn loslopende honden, landbouwmachines en het verkeer rondom de Eng. Onbekend bij ons is of de hazen ook de Eng verlaten en de polder in gaan. De draagtijd van hazen is zes weken. Het zou ons niks verbazen als we binnenkort jonge hazen op de Eng te zien.

 

 

 

 

9 april 2020: Prachtige luchten
Afgelopen week was het stralend weer. De dagen begonnen en eindigden vaak met mooie oranje luchten. Vanochtend opeens allemaal kleine wolkjes boven de Eng. Schapenwolken? Deze duiden op een toenemende luchtvochtigheid en kunnen een voorbode zijn van een weersverslechtering door een naderend koufront. Van kou gelukkig voorlopig nog geen sprake. We gaan een stralend Paasweekend in. Pas Tweede Paasdag daalt de temperatuur fors. Tot die tijd zullen wij veel wandelaars op de Eng zien. Sinds de gedeeltelijke lock down vanwege het coronavirus is de Eng een favoriete plek om even een half uurtje te lopen. 

 

 

 

27 maart 2020: Gevecht tegen het onkruid
Het is zonnig en droog op de Eng. Als de boer aan het werk gaat, zie je het zand stuiven. Afgelopen najaar is op de Eng winterrogge gezaaid. Deze winterrogge wordt straks in juli of augustus geoogst en gebruikt als veevoer. De plantjes zijn op dit moment nog heel klein. Nu de dagen langer worden, steekt ook het onkruid weer de kop op. De hoogste tijd om te wieden. Dit gebeurt met een trekker met een wied-eg erachter. Als de planten groter zijn, kan dat niet meer. Het zou het gewas te veel beschadigen. Deze manier van werken wordt mechanische onkruidbestrijding genoemd. Een veel beter alternatief dan chemische onkruidbestrijding (gif spuiten). Winterrogge is trouwens een multifunctioneel gewas: groenbemester, veevoer en vanggewas. En ook nog onderdeel van de kringloop: de boer zaait het en zijn eigen koeien eten het op. De mest van die koeien wordt weer verspreid over de akkers van de Eng (foto en informatie: boer Pieter Kuijer).

 

 

12 februari 2020: Variabel Kristalkopje 
Dit is de eerste keer dat dit zwammetje in Soest is waargenomen. Door natuurliefhebber Jaap van den Berg, vlakbij de molen. Waarschijnlijk is het blaadje waarop ze zitten komen aanwaaien. Wie een waarneming meldt bij de site Waarneming.nl krijgt een bevestiging als het klopt. Dit zwammetje is onder de microscoop onderzocht en het klopte: het is het Variabel Kristalkopje. Ze zijn niet zeldzaam maar ook weer niet heel algemeen. Dit is nummer 509 van de in Soest geregistreerde soorten paddenstoelen. Kijk voor alle waarnemingen, ook van vogels ed. op Waarneming.nl en zoek dan bij Soest de Soester Eng.

 

 

 

 

 

 

3 februari 2020. Ruige stalmest
Op diverse plekken op de Eng bergen stalmest. Je ruikt ze ook: een echte plattelandsgemeente! De boeren staan te popelen hun akkerland op de Eng te bemesten en mogen hun ‘ruige stalmest’ vanaf 1 februari over het land uitrijden. 

 

 

 

 

 

24 november 2019: sporen van vossen 
Je kunt op de Eng sporen van vossen tegenkomen: uitwerpselen, pootafdrukken en gangetjes door de velden met bladrammenas. Afgelopen zomer schijnen door verschillende mensen jongen te zijn gesignaleerd. Vossen komen bijna in iedere habitat voor maar favoriet is open gebied met bos en hoge struiken. De meeste vossen worden niet ouder dan drie jaar. Dit komt door het verkeer en door de jacht. De Eng ligt binnen de bebouwde kom en daar mag niet gejaagd worden.

 

 

 

 

15 november 2019: Putters, gek op zaden
Regelmatig wordt er een groepje putters waargenomen op de Eng. En dan met name in de bloemenranden langs de akkers van boer Pieter Kuijer. De vogels komen op de vele zaden af. Bijvoorbeeld van de zonnebloem. Rijp of onrijp, het maakt hen weinig uit. Alleen jonge putters eten relatief veel insecten. Dit in verband met de broodnodige eiwitten voor de groei. Putters leven graag op het halfopen platteland. En de Eng met hier en daar een boom, bosjes en akkers is voor hen een prima plek. Vanaf oktober trekken de vrouwtjes en de jongen weg. De mannetjes blijven in de winter meestal hier. Als ze geen bloempitten meer kunnen vinden, gaan ze over naar de zaden van bomen zoals de els. Op de foto van Jaap van den Berg zie je een mannetjesputter.

 

 

22 oktober 2019:  De regenboog
Een beeld waarbij commentaar overbodig is... De foto is genomen door Nathalie Verstraten.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oktober 2019: Bladrammanas
Inmiddels is alle mais op de Eng geoogst met vele kale akkers tot gevolg. Wel zie je hier en daar velden bladrammenas in bloei staan. Deze plant helpt tegen het verstuiven van de grond en tegen aaltjes. Bovendien: waar bladrammenas groeit, staat geen onkruid. Dit scheelt weer in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Na de vorst wordt bladrammenas omgeploegd door de boer. Dat is goed voor de grond: meer organische stof en een beter stikstofgehalte. Bladrammenas wordt daarom ook een groenbemester genoemd

 

 

 

 

12 september 2019. Rups van de Koninginnenpage 
Voor de zomervakantie hebben wij in een bloemenrand op de Eng de Koninginnenpage gezien. Dit is een vrij schaarse vlinder die vooral in het zuiden van Nederland wordt waargenomen. Inmiddels zijn er deze maand ook een aantal rupsen van de Koninginnenpage op de Eng gesignaleerd aan de Kolonieweg. (bron: waarnemingen.nl). 
In een gebied zoals de Eng zijn de vlinders vaak te vinden op distels. Ook halen zij nectar uit allerlei kruiden zoals klavers en schermbloemigen. De vlinders hebben een hele grote behoefte aan nectar. De koninginnenpages worden vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd. En laat nu de Eng net het hoogste punt van Soest zijn!
De rupsen kunnen bij gevaar een doordringende stank verspreiden. Zij overwinteren straks als pop in de kruidlaag. Eind april vliegen de eerste vlinders weer.  Net als de meesten van ons houdt de Koninginnenpage van warme zomers!
Meer weten over deze vlinder? Kijk op de site van de Vlinderstichting.

 

4 juli 2019: bloeiende bloemranden
Sinds deze week staan de bloemenranden langs de akkers van boer Pieter Kuijer, geadopteerd door meer dan honderd Soesters, volop in bloei: korenbloemen, komkommerkruid, boekweit, witte mosterd, bolderik, gele kamille en phacelia. Binnenkort ook zonnebloemen, cosmea en vele andere bloemen. Bijen en vlinders komen er in groten getale op af. Ze vinden vast hun nestgelegenheid onder andere in de twee bijenhotels die de Vrienden van de Soester Eng aan weerskanten van de zuidelijke Eng hebben geplaatst. Het zoemt op de Eng!

 

 

 

 

17 juni 2019: Jonge torenvalken worden geringd
Vandaag zijn vier jonge torenvalken geringd die in de nestkast van de schoorsteen van de oude zuivelfabriek aan de Middelwijkstraat geboren zijn. Ze zijn ongeveer twintig dagen oud en zullen over zo'n veertien dagen uitvliegen.

 

 

 

 

 

 

 

10 Mei 2019: Het bloemenzaad wordt gezaaid
Vandaag wordt op de Eng meer dan 150 kilo bloemzaad ingezaaid langs verschillende akkerranden van boer Pieter Kuijer. Tientallen Soester hebben een perceel bloemen geadopteerd. De succesvolle actie werd gestart tijdens de elfde Soester Englezing op 27 maart. Op dit moment is het nog koud voor de tijd van het jaar. Dit is duidelijk te zien aan de mais op de Eng. Deze heeft op dit moment slechts een grootte van een lucifer. Ook het bloemzaad kan wel wat meer warmte gebruiken om goed tot ontwikkeling te komen. Meer over het initiatief van bloeiende akkerranden: www.engtuin.nl.
Het extra bloemrijk mengsel voor bijen en vlinders bestaat uit: Boekweit, Bolderik, Gele ganzebloem, Gele Kamille. Gipskruid, Groot Akkerscherm, Hoofdjesgilia, Klaproos, Korenbloem, Koriander, Luzerne, Meisjesogen, Phacelia, Saffloer, Vlas en Zonnebloem.

 

1 Mei 2019: Jonge torenvalken? 
Vorig jaar zes jongen in de nestkast van de voormalige zuivelfabriek aan de Eng. Ook dit jaar is er goede hoop op een nest. Er is al een torenvalk gezien die met prooi de nestkast in ging. Ondanks restauratiewerkzaamheden aan de pijp zijn de torenvalken gebleven.

 

 

 

 

 

17 April 2019: Bezoek van ooievaars 
Gisteren acht ooievaars gesignaleerd op de Eng in Soest. Ze stonden achterop een akker waar de boer bezig was met een tractor en een wals. Die ochtend was er luzerne gezaaid. Van de tractor trokken ze zich niets aan maar toen er een hardloper langs kwam, vlogen ze op. Ze zweefden nog even boven de molen en vlogen toen naar elders.  

 

 

 

 16 April 2019: Hooitijd? Ja!
Vandaag hooitijd op de Eng. Als leek denk je dan: nu al hooitijd? Dat associeer je toch meer met mid-/einde zomer. Het gaat hier om Italiaans raaigras. Een groenbemester die onlangs gemaaid is om straks als veevoeder te dienen. Vandaag is het gemaaide raaigras geschud en in lange rijen gelegd. Bijna klaar om in balen geperst te worden! 

 

 

 

 


 

16  April 2019: Vosjes op de Eng
Eergisteren zijn er een aantal vosjes waargenomen op de Eng (bron: waarnemingen.nl). En dan hebben wij het niet over het zoogdier maar over roodbruingekleurde zandbijen. Tuinders zijn altijd blij met deze bijen; door hun dichte en lange beharing zijn het goede bestuivers die van maart tot mei te zien zijn. De bijen leven alleen, solitair, en vormen dus geen nest met andere bijen. 

 

 

 

 

 


15 April 2019: De kentenboompjes bloeien
Langs het Chris Uiterwijkpad bloeien de krentenboompjes. Deze struiken bloeien vroeg in de lente en kunnen goed tegen vorst. Alleen te natte grond vinden ze niet zo prettig. Daar heb je op de relatief droge Eng niet zoveel snel last van. Ze werden vroeger in boerentuinen geplant vanwege de zoete, krentachtige vruchten, die zelfs op markten verkocht werden. De bloemen schijnen  te ruiken; vindt u het lekker ruiken?

 

 

 

 


12 April 2019: Ploegen
Vandaag hele dag ploegen op de Eng. Vervolgens, omdat door het ploegen de grond open ligt en verder uitdroogt, de grond weer aandrukken met een andere tractor voorzien van dubbele banden. Voor het eerst deze methode gebruikt omdat het dit voorjaar zo uitzonderlijk droog is op de Eng. 

 

 

 

 

 

April 2019: Mechanische onkruidverdelging
Op een van de roggevelden op de Eng staat veel onkruid, onder andere hanenpoot, een zeer ongewenste grassoort. Handmatig schoffelen kost te veel tijd en mankracht. Daarom wordt vanmiddag de eg over de akker getrokken. Dit werkt alleen als de tractor een behoorlijke vaart heeft. De meeste roggeplantjes blijven dan staan maar het kleinere onkruid delft het onderspit. Staat er heel veel onkruid dan wordt twee keer dezelfde baan getrokken. 
Als het een tijd niet heeft geregend, stuift deze manier van werken behoorlijk. Maar het grote voordeel is dat de boer niet hoeft te spuiten met bestrijdingsmiddelen. 
Met een eg onkruid bestrijden werkt goed bij grasland en bij akkers met rogge en luzerne. 
De rogge op deze akker is afgelopen najaar gezaaid. 

 


April 2019: Mest uitrijden
De vloeibare mest voor het land van Pieter Kuijer komt vandaag uit Hoogland omdat er onvoldoende mest uit eigen stal beschikbaar is.
De mest wordt gebracht met een tankwagen, dan overgezet in een bak op wielen en van daaruit kan loonbedrijf Kok de tank achter de tractor steeds weer bijvullen en de mest uitrijden. 

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2020 Stichting Vrienden Soester Eng