Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

Toekomstverkenning 2040

Gepubliceerd op 10-01-2018

Toekomstverkenning 2040

De Soester Eng in 2040, Akkerlandschap met natuurwaarden in het hart van Soest.
Verslag van een toekomstverkenning.

Met de gemeente Soest wordt een actieplan opgesteld als vervolg op de toekomstverkenning die door een groep van twintig betrokkenen op initiatief van de Stichting Vrienden Soester Eng is opgesteld. 
Met de verkenning is een toekomstbeeld ontwikkeld dat leidraad kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de Soester Eng.

De gemeenteraad heeft het college van B. en W. gevraagd een plan te maken hoe met de toekomstverkenning verder kan worden gewerkt. De meeste raadsleden prezen de verkenning en zijn van mening dat met de Stichting Vrienden Soester Eng moet worden samengewerkt bij het plan van aanpak..

'In 2040 is Soester Eng een open akkerland met afwissende gewassen en een rijke akkerflora. De Eng is vanaf alle kanten toegankelijk en beleefbaar, wandelend en met de fiets. Er zijn doorkijkjes en vergezichten en er worden educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd', zo begint de samenvatting van het toekomstbeeld.

Klik hier voor 'De Soester Eng in 2040', Verslag van een toekomstverkenning

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2020 Stichting Vrienden Soester Eng