Word donateur
Soester Eng Behoud en versterking van de Soester Eng
MENU

2017. Criteria plan Molenstraat

Gepubliceerd op 31-01-2017

2017. Criteria plan Molenstraat

Criteria voor plan Molenstraat/Volkstuinen.

De Stichting Vrienden Soester Eng is geïnformeerd over plannen van de gemeente om zorgaanbieder Dagelijks Leven en investeerder Amfest gelegenheid te geven aan de Molenstraat tussen de nummers 137 en 157 een woonvoorziening te bouwen voor mensen met geheugenproblemen. 
Het bestemmingsplan geeft de gemeente de mogelijkheid bebouwing op die plek, waar nu volkstuinen en parkeerplaatsen liggen, toe te staan.

De Vrienden van de Soester Eng zullen een oordeel geven over het plan zodra dat in concept gereed is. Wij zullen het beoordelen aan de hand van de volgende criteria Bouwplannen of ingrepen in het verlengde daarvan mogen geen inbreuk maken op de nog resterende oppervlakte aan akkerbouwland van de Eng. Nieuwbouw mag geen afbreuk doen aan bestaande zichtlijnen zowel vanaf de Eng als ook naar de Eng toe. 
Nieuwbouw moet passen in het landschap en in de sfeer van de straat. Aandachttrekkende witte vlakken en witte lijsten rond ramen en deuren zijn ongewenst. 
Vanaf de Eng moet nieuwbouw niet als storend worden ervaren. Dat betekent onder meer dat kritisch naar bouwhoogtes wordt gekeken. Bebouwing wordt aan het zicht vanaf de Eng onttrokken door opgaand groen. 

Terug naar overzicht
Webdesign by RETO Copyright 2020 Stichting Vrienden Soester Eng