Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Englezing 2017 over waarde-creatie op de Eng

De negende Englezing, onder de titel: 'Waarde-creatie op de Soester Eng - verder met een toekomstbeeld' is maandag 13 maart 2017 gehouden door Marco Verschuur, een van de deskundigen in Nederland op het gebied van engen. 

Marco Verschuur is docent / onderzoeker aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en bestuurslid van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng. Ook maakte hij deel uit van de groep die in 2016 het toekomstbeeld ‘De Soester Eng in 2040’ opstelde.
De Soester Eng is een uniek open landelijke gebied omringd door het dorp Soest. In deze negende Englezing werkte Marco Verschuur het toekomstbeeld, dat onlangs door de Stichting Vrienden Soester Eng aan de gemeenteraad van Soest is gepresenteerd, verder uit.
De Soester Eng is een akkerbouwgebied dat als zodanig ook economische waarde heeft. Volgens Verschuur kan de Eng als waardevol cultuurlandschap op een duurzame manier, rekening houdend met mens en landschap, nog meer waarde creëren voor de Soester gemeenschap. 
In zijn lezing ging hij in op de vraag wat een eng eigenlijk is en vergeleek hij verschillende engen. Hij behandelde thema’s als waarde-creatie in waardevolle cultuurlandschappen, veerkrachtige voedselsystemen, ontwikkelingsrichtingen en betrokkenheid bij cultuurlandschappen.

Nieuwsoverzicht