Word donateur

  Openingstijden

 • Maandag Gesloten
 • Dinsdag 09:00 - 18:00
 • Woensdag 09:00 - 18:00
 • Donderdag 09:00 - 18:00
 • Vrijdag 09:00 - 18:00
 • Zaterdag 08:30 - 14:30
 • Zondag Gesloten

Over ons/ ANBI/ Jaarverslag

Over de Stichting Vrienden Soester Eng

De Stichting Vrienden Soester Eng is in 2007 opgericht en wil voorkomen dat de Eng in de loop van de tijd wordt aangetast via een reeks ogenschijnlijk kleine stapjes. Liefde voor de Eng is het allerbeste beschermingsmiddel. Daar zet de stichting zich voor in. De stichtingsvorm is gekozen vanuit de behoefte aan een rechtspersoon. Mocht het nodig zijn, dan kan de stichting gerechtelijke en andere procedures beginnen. Download hier ons jongste jaarverslag. 

Culturele ANBI
De Stichting Vrienden Soester Eng is door de belastingdienst erkend als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) (fiscaalnummer of RSIN: 8185.55.063). (Bij een culturele ANBI-status wordt uw donatie /aftrekpost met 25 procent verhoogd).
De bestuursleden zijn vrijwilligers die uiteraard geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Voor de jaarverslagen zie het bericht daarover in het Nieuwsarchief.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Soester Eng: staand vlnr.: Gert Wit, Kees Waagmeester (adviseur), Tanneke Voorintholt (secretaris), Frank Jansma (voorzitter). Hurkend vlnr.: Alexandra Tom, Wim Keesom en Herman Vriesendorp (penningmeester). 

De stichting heeft een folder ‘De Eng. Hart van Soest’ met meer informatie over de stichting en hoe u donateur kunt worden.
Donateur worden?
Downlaod dit aanmeldingsformulier en print het uit. Maar u kunt natuurlijk ook digitaal gebruik maken van de menuoptie 'Doneren'. 

Voorloper van de Stichting: Werkgroep Behoud de Zuidereng

De Werkgroep Behoud de Zuidereng was een informele groep van onafhankelijke Soester inwoners, die zich sinds 2001 heeft ingezet voor behoud en ontwikkeling van wat nog over is van de Soester Eng. De Werkgroep heeft de grondslag gelegd voor de oprichting van het Soester Eng Netwerk (zie verderop op deze pagina). De groep is in februari 2010 opgegaan in de Stichting Vrienden Soester Eng.
Om het belang van de Soester Eng onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Soest heeft de Werkgroep heeft in de periode 2001-2006 verschillende activiteiten ondernomen. Op aandrang van de Werkgroep heeft de gemeente Soest de wandel- en fietspaden op de Eng opgeknapt en een informatiepaneel geplaatst.
De Soester journalist Hans Kruiswijk heeft op initiatief van de Werkgroep in Soest Nu een reeks artikelen geschreven onder de titel ‘Deze maand op de Eng’. De artikelen uit deze reeks zijn in 2004 gebundeld in het boekje 'Een jaar op de Neng'. De gemeente Soest gaf dit boekje als relatiegeschenk aan nieuwe inwoners en in 2006 aan nieuwe raadsleden.
De Werkgroep heeft ingesproken bij de gemeente over een plan voor nieuwbouw van zo'n tachtig woningen op het voormalige Molenschotterrein aan de rand van de Eng en over paarden op de Eng. Samen met agrariërs die de Eng beheren en de VVV/ ANWB in Soest heeft de Werkgroep in 2005 een wandeling over de Eng voor belangstellenden georganiseerd.De Werkgroep onderhield contacten met andere Eng-werkgroepen uit Blaricum, Wageningen en Ede (Doesburger Eng).

Het Soester Eng Netwerk

De Stichting Vrienden Soester Eng heeft een klankbord van organisaties die, ieder vanuit een eigen invalshoek, belang hebben bij de Soester Eng. Het Netwerk is in 2006 opgericht om positieve ontwikkelingen en bedreigingen op de Eng te inventariseren. 
Het Netwerk gaat uit van:

 • het bestemmingsplan Zuidelijke Eng uit 1990
 • de Eng als beschermd dorpsgezicht (1992)
 • de contouren van de Eng volgens het Provinciale Streekplan 2005-2015.
 • het oorspronkelijke gebruik van de Eng voor het telen van gewassen als essentieel kenmerk met een gevarieerde gewaskeuze.
 • de middeleeuwse verkaveling; met een paal of steen als onderscheid van de percelen. Op deze manier, zonder afrastering, kunnen ook het open karakter en de glooiing van de Eng beleefd worden. De agrariërs op de Eng bewerken de grond met moderne machines en beperken de chemische onkruidbestrijding.

Met de komst van de Stichting Vrienden Soester Eng laat het Netwerk het organiseren van activiteiten over aan de Stichting. 
In 2006 werden twee bijeenkomsten gehouden ter informatie van het gemeentebestuur, (kandidaat)raadsleden, ambtenaren van de gemeente en andere belangstellenden. 
De eerste bijeenkomst was een wandeling over de Eng met journalist Hans Kruiswijk, die veel verhalen kent over de Eng, en met agrariërs Adriaan van Roomen en Pieter Kuijer. Het Milieu-educatief centrum de Kwekerij presenteerde lesprogramma’s over de Eng. Zestig mensen namen deel aan deze wandeling, onder wie lokale politici.
De tweede bijeenkomst was een informatieve avond. Daar hield Pieter Augustinus, emeritus hoogleraar fysische geografie aan de Universiteit van Utrecht een lezing over de geologische ontwikkeling van de Soester Eng. Wim de Kam, voorzitter van de Historische vereniging Soest/Soesterberg, vertelde over geschiedenis en gebruik van de Soester Eng. Henk Korten, rentmeester van het Gooisch Natuurreservaat, gaf uitleg over het beheer van Engen in het Gooi. De discussie na afloop van de lezingen stond onder leiding van Kees Waagmeester, bekend van de Nationale duurzaamheidsdebatten. De tachtig deelnemers aan deze avond kregen een bundel met achtergrondinformatie 'Trots op onze Soester Eng' mee naar huis:

In april 2007 heeft het Netwerk bijgedragen aan een Inspraakavond van de gemeente Soest over de toekomst van de Soester Eng. Begin 2008 is informatie verzameld en verspreid over een schetsplan van de gemeente voor het Molenschotterrein, aan de rand van de Eng. Aan de zorg voor dreigende aantasting van de randen van de Eng is uiting gegeven via de media en via brieven aan de gemeentelijke en provinciale politiek.

Deelnemers aan Soester Eng Netwerk: