Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Publicaties

De Eng. Hart van Soest
Wervingsfolder van de Stichting Vrienden Soester Eng
Downloaden folder Soester Eng

2023
De Soester Eng. Elke dag anders
Geschreven door Alexandra Tom. Uitg. Stichting Vrienden Soester Eng. Verkrijgbaar bij Boekhandel Van de Ven, Soest. 108 pagina’s. Prijs € 12,-. Bijna dagelijks komt Alexandra op de Soester Eng en zuigt als geen ander de bijzondere sfeer daar in zich op. Ze legt de beelden vast, vult haar observaties aan met informatie van betrokkenen zoals boeren, natuurkenners en omwonenden. Met als resultaat bijna honderd informatieve miniatuurtjes waarmee je als het ware in je stoel de Soester Eng kunt beleven. Bij elk verhaaltje staat een prachtige foto.

2016, derde druk 2022
Verhalen over de Soester Eng
Geschreven door Ellen ten Berge. Uitg. Stichting Vrienden Soester Eng. Verkrijgbaar bij Boekhandel Van de Ven, Soest. 40 pagina’s. Prijs € 6,50. ISNB 978-90-826162-0-0. In deze bundel neemt Ellen de lezer mee met wat ze beleeft aan de Eng. Dat doet ze aan de hand van gesprekken met Soesters en andere deskundigen zoals een geoloog, historicus, agrariër, archeoloog en een ecoloog. Met hen zoekt ze antwoorden op vragen die haar boeien. Ze schrijft haar verhalen voor mensen die graag willen kennismaken met de Soester Eng

November 2016
De Soester Eng in 2040
Verslag van een toekomstverkenning.
Downloaden in pdf - KLIK HIER

2014, laatste herdruk 2024
Geschiedenis van de Soester Eng. 
Door Wim de Kam. Uitg. Stichting Vrienden Soester Eng. 64 pagina’s. Prijs € 10,-
Over de cultuurhistorische ontwikkeling van de (zuidelijke) Eng in Soest. Met hoofdstukken over het natuurlijke ontstaan van het landschap, de samenhang van de Eng met de andere gebieden in Soest, het agrarisch gebruik, de molen, de strijd op de Eng en de beleving en bedreigingen van de Soester Eng. Verkrijgbaar bij Boekhandel Van de Ven, Soest. 

November 2010
Visie Toekomst voor de Soester Eng
Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Soester Eng.
Downloaden in pdf - KLIK HIER

2009
Vier jaargetijden op den Engh
Door Ellen ten Berge en Jan Postema. Uitg. Stichting Vrienden Soester Eng en Wijkbeheerteam De Engh. Vier Soester agrariërs vertellen over hun melkveebedrijf en hun werk op de Eng.
Downloaden in pdf - KLIK HIER

september 2009
Historie van de Eng. In het tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ van september 2009 verschenen drie artikelen over de historie van Soester Eng:
Wim de Kam: De Zuidelijke Eng te Soest (Downloaden in pdf  - KLIK HIER)
Peter Veen: Laveren tussen ontwikkeling en behoud, de laatste veertig jaar (Downloaden in pdf - KLIK HIER)
Ellen ten Berge: Voortbouwen op het verleden, Negen jaar burgerinitiatieven.(Downloaden in pdf - KLIK HIER)

juli 2007
Verslag raadsdiscussie over de Zuidelijke Eng, dd. 5 juli 2007.
Downloaden in pdf - KLIK HIER

februari 2006 
Trots op onze Soester Eng
De mooiste Eng van de Utrechtse Heuvelrug. Actueel en historisch overzicht van de Eng om tot een visie te komen op twee bijeenkomsten van het Soester Eng Netwerk.
Downloaden in pdf - KLIK HIER 

november 2005
Uittreksel Notitie Zuidelijke Eng van de gemeente Soest..
Downloaden in pdf - KLIK HIER

2004
Een jaar op de Neng.
Door Hans Kruiswijk op initiatief van de Werkgroep Behoud de Zuidereng. Uitg. Boekhandel Van de Ven, Soest 2004. ISBN: 90-809011-1-3. Wellicht daar nog beschikbaar, Prijs € 8,95.
Op toegankelijke wijze wordt de veelzijdigheid van de Soester Eng beschreven. Met om. de agrariërs, de recreanten, de vogels, de geschiedenis, de ijstijd en wat niet al.