Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Spoorwegovergang Gouden Ploeg blijft open

De spoorwegovergang voor wandelaars bij de Gouden Ploeg blijft open en wordt beveiligd. De Stichting Vrienden Soester Eng is blij dat aan haar herhaaldelijk geuite wens om de overgang te handhaven, door de gemeente en Prorail wordt voldaan. De overgang heeft een belangrijke recreatieve en cultuurhistorische functie. Dat kwam ook naar voren uit de enquête die aan inwoners werd voorgelegd. 

Prorail wil alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland sluiten of beveiligen. De particuliere overweg vanuit de Middelwijkstraat naar de Eng bij de oude kaasfabriek wordt wel gesloten. Aan de Engkant van het spoor wordt een wandelpad aangelegd dat deels ook voor landbouwverkeer geschikt wordt gemaakt, zodat percelen bij de kaasfabriek bereikbaar blijven.

Het plan om het wandelpad aan te leggen wordt gecombineerd met verbetering van de plantenrijkdom (biodiversiteit) op en aan de randen van de Eng; ook een wens van de Vrienden. De gemeente gebruikt hiervoor het Landschaps- en natuurontwikkelingsplan (LOP). In de komende twee jaar wordt de padenstructuur aangepast, De gemeente wil het plan opstellen in samenspraak met onder anderen de Stichting Vrienden Soester Eng.

Nieuwsoverzicht