Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Marcel van Silfhout hield 14e Englezing

Marcel van Silfhout van ‘Graangeluk’ heeft op woensdagavond 13 maart de veertiende Soester Englezing gehouden. Thema: Over oude granen op nieuwe akkers.

Is er een reëel en aantrekkelijk toekomstperspectief voor boeren? Hoe zou dat er uit kunnen zien, bijvoorbeeld op de Soester Eng? In de Englezing vertelde Van Silfhout hoe hij met de Stichting Graangeluk samenwerkt met boeren om kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren voor de lokale markt.  Pieter Kuijer, een agrariër met akkers op de Eng, reageerde op de lezing. Hij staat niet onwelwillend ten opzichte van de ideeën van Van Silfhout, maar benut de Soester Eng als melkveehouder vooral om veevoer te verbouwen. Ook de Soester wethouder Aukje Treep reageerde positief en beloofde het gedachtegoed van Graangeluk - het combineren van akkerbouw en natuur - in haar overleggen met de provincie en met boeren te zullen meenemen. Frank Jansma, voorzitter van de Vrienden Soester Eng, zei dat zijn stichting zeker verder gaat met de ideeën van Graangeluk, maar dat dat veel tijd en aandacht zal vragen. En dat betrokkenheid van de bevolking nodig is. Het publiek kon zich ter plekke opgeven om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en mee te doen met activiteiten op de Eng. 

Onderzoeksjournalist Van Silfhout besloot zeven jaar geleden boer te worden. De door hem opgerichte stichting GraanGeluk wil akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier herstellen en inzaaien met zeldzame Nederlandse gewassen en deze oergranen oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier. In de lezing gaat hij in op de rol van boer, loonwerker, molenaar, bakker, brouwer en consument in onze voedselketen. Dus van landgebruik, bemesting, bewerking, bebouwing tot kwalitatief hoogwaardige en zeer gewilde producten op de lokale markt. 

Voor meer informatie zie de website van Graangeluk.

Nieuwsoverzicht