Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Landbouw op De Eng in vroeger tijden

Frank Jansma, voorzitter van de Stichting Vrienden Soester Eng, verzorgt met René van Hal in het Historische Café van dinsdagavond 4 juni 2014 een inleiding over de geschiedenis van de landbouw op de Soester Eng. Behandeld wordt de periode vanaf de eerste ontginningen (ong. 800 n. Chr.) tot 1900. 

In die periode was de Soester Eng, het gebied vanaf Lazarusberg tot aan De Bunt, vooral in gebruik als agrarisch gebied. Hoe moet de landbouw er toentertijd ongeveer uit hebben gezien en hoe heeft die zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Hoe dichter we bij de huidige tijd komen, hoe meer we daar over weten. Met een wat bredere blik op wat zich in onze contreien door de eeuwen heen afspeelde, valt er toch ook over de ontwikkelingen in het boerenbedrijf in vroegere eeuwen wel wat te zeggen.

Natuurlijk komen daarbij ook de grafheuvel en de op de Eng gevoerde veldslagen aan bod, maar vooral proberen we antwoord te vinden op de vraag hoe het boerenbedrijf werd uitgeoefend en hoe dat zich ontwikkelde. 

Het Historisch Café begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor alle belangstellenden. Leden van de Historische Vereniging Soest hebben gratis toegang, niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-. Een kopje koffie of thee wordt u aangeboden en na afloop is er nog voldoende gelegenheid tot ontmoeting.

In het najaar vindt een Historische café plaats over de periode na 1900.

Historisch Café 4 juni 2024. Geschiedenis van de landbouw op de Soester Eng van 800 tot 1900. Aanvang 20.00 uur, einde omstreeks 22.30 uur, Gildehuis, Steenhoffstraat 46B te Soest.

Nieuwsoverzicht