Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Landbouw op De Eng in vroeger tijden

Frank Jansma (foto), voorzitter van de Stichting Vrienden Soester Eng, heeft in het Historische Café van 4 juni 2024 onder grote belangstelling een inleiding gehouden over de geschiedenis van de landbouw op de Soester Eng. Behandeld werd de periode vanaf de eerste ontginningen (ong. 800 n. Chr.) tot 1900.

In die periode was de Soester Eng, het gebied vanaf Lazarusberg tot aan De Bunt, vooral in gebruik als agrarisch gebied. Hoe moet de landbouw er toentertijd ongeveer uit hebben gezien en hoe heeft die zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Hoe dichter we bij de huidige tijd komen, hoe meer we daar over weten. Met een wat bredere blik op wat zich in onze contreien door de eeuwen heen afspeelde, bleek er toch ook over de ontwikkelingen in het boerenbedrijf in vroegere eeuwen heel wat te zeggen.

In een intermezzo door René van Hal kwamen de grafheuvel en de op de Eng gevoerde veldslagen aan bod.

In oktober 2024 zal Jansma in het Historisch Café de periode na 1900 belichten. Wellicht dat de lezingen te zijner tijd in een publikatie beschikbaar komen.

Nieuwsoverzicht