Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

2017. Bomen Jan Lievenslaan worden toch gerooid

2017. Drie bomen in het plan Land van Bieshaer aan de Jan Lievenslaan 2 worden toch gerooid. De bomen, die in eerste instantie gespaard zijn, moeten plaats maken voor drie nog te bouwen woningen in deze nieuwbouwwijk. Er worden ter compensatie vier nieuwe bomen geplant.

Volgens de Vrienden van de Eng hoefde tenminste een van de bomen, een linde, woningbouw niet in de weg te staan wanneer bij de situering van de woningen rekening wordt gehouden met deze linde. 

Projectontwikkelaar Vazet heeft daarna een plan gemaakt om ter vervanging van de drie bomen, vier nieuwe bomen te planten aan de zuidoostkant van de wadi bij dit plan. De stichting heeft de gemeente laten weten op zichzelf blij te zijn met nieuwe bomen die de bebouwing zoveel mogelijk aan het zicht moeten onttrekken, maar maakte zich zorgen over de landschappelijke inpassing. De bomen ter compensatie zouden in een nog open onbebouwd gebied komen te staan en ze zouden een open en ruime blik op de Eng  - als men de Eng opkomt, in dit geval vanaf de Molenstraat/Van Goyenlaan -  kunnen beletten omdat ze aanzienlijk lager zouden komen te staan dan de omgeving. 
Omwonenden hebben gesuggereerd de bomen op de wadidijk te planten en er niet achter; een oplossing die de stichting ondersteunt. In overleg met de omwonenden, de gemeente en Vazet is tenslotte voor deze oplossing gekozen. De wadidijk zal daartoe worden verbreed.

De stichting heeft zich bij deze oplossing neergelegd.. 

Nieuwsoverzicht