Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Groen aan de Buurt begonnen

De Noordelijke Soester Eng wordt door bewoners verbeterd. Bewoners hebben 2.500 meidoornstruikjes geplant die 330 meter groene heg gaan vormen langs het akkerland aan de voet van de Lazarusberg. Hierdoor worden de minder fraaie rasters zoals prikkeldraad gecamoufleerd. En de heggen zijn waardevol als schuil- en voedselplek voor allerlei dieren.

Hoe is deze actie tot stand gekomen? De Stichting Vrienden Soester Eng en de gemeente Soest hebben ingeschreven op het project “Groen aan de Buurt’. Dat ging in Soest in januari 2018 van start. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van het project. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan. En met zoveel enthousiasme kan het snel gaan. 
Binnen een maand na de laatste bewonersbijeenkomst zijn de eerste ideeën al tot uitvoering. Op 14 maart is maar liefst 50 kilo zwerfvuil opgeruimd. En op 23 en 24 maart is officieel de eerste schop in de grond gegaan. Wethouder Janne Pijnenborg van Soest (op de foto met Henk Korten) was daarbij aanwezig en heeft de eerste struiken geplant. ‘Het is fantastisch dat bewoners zo begaan zijn bij hun omgeving en gewoon aan de slag gaan’. Ook bood zij de acht werkgroepen een cadeau aan: zij mogen een eigen informatiepaneel ontwerpen, waarmee ze hun initiatieven onder de aandacht van omwonenden en passanten kunnen brengen.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. In zeven gemeenten wordt samen met bewoners bedacht hoe de eigen omgeving mooier en groener gemaakt kan worden. En het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering worden gebracht. In Soest dus in samenwerking tussen de Stichting Vrienden Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. De komende tijd wordt de Noorder Eng steeds wat groener en fraaier, omdat bewoners elke keer nieuwe ideeën tot uitvoering brengen. Het gaat om de volgende projecten: 

Landschappelijke heggen
Het verfraaien van de Noorder Eng met landschappelijke heggen en hagen. We kijken of we op een aantal plekken, bijvoorbeeld langs wandel- en fietspaden, bestaand hekwerk kunnen camoufleren met een fraaie heg. De eerste 330 meter is gerealiseerd.
Contactpersoon is Henk Korten, bestuurslid van de Stichting Vrienden Soester Eng: h-korten@kpnmail.nl

Bloemenpostzegel
Mooi bloemenbeeld creëren door het bestaande bloemenveld bij de Waldeck Pyrmontlaan (ter
hoogte van de afsluiting) meer gevarieerd maken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het bloemenveld uit te breiden. Contactpersoon is Mieke de Metz, 41demetz@gmail.com

Vrijwilligersgroep Sleedoornpage
Uitbreiden van de bestaande vrijwilligersgroep die zicht inzet voor de zeldzame vlinder
Sleedoornpage op de Noorder Eng. Contactpersonen zijn Violet Middelman en Remco Vos,
violet.remco@hotmail.nl

Werkgroep landschapsbeheer Noorder Eng
Een werkgroep die helpt bij aanleg en beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen op de Eng. Contactpersoon is Gerrit Vink, gjs.vink@hetnet.nl

Fruitbomen en bloemen Van Goyenlaan
Net buiten de Soestereng, bij de Van Goyenlaan, willen we fruitbomen en/of bloemenstroken
aanleggen op een saaie groenstrook. Contactpersoon is Sylvia Schijve, sylviaschijve@gmail.com

Bramen plukstruiken
Onderzoeken of het mogelijk is een plukplek voor bramen te maken. Mogelijk kan dat door een verruigd terrein bij de Chalonhof dat overwoekerd is met bramenstruiken op te knappen in overleg met de eigenaar. De struiken terugsnoeien en geleiden, zodat de bramen weer geplukt kunnen worden. Contactpersoon is Pieter de Jong, jo182637@telfortglasvezel.nl

Boomspiegels
Opknappen van de boomspiegels in de Waldeck Pyrmontlaan. Contactpersoon is Dic de Metz, 41demetz@gmail.com

Herenboeren Soest e.o.
Verkennen mogelijkheden voor duurzame voedselproductie in de vorm van een kleinschalig, coöperatief, gemengd boerenbedrijf op de Noorder Eng. Contactpersoon is Henk Vroom, henkvroom@gmail.com

Doet u mee? Heeft u interesse om u mee te helpen bij een van de projecten? Stuur dan een mailtje aan Info@SoesterEng.nl.
Kijk voor meer informatie over Groen aan de Buurt op www.groenaandebuurt.nl.

Groen aan de Buurt is een initiatief van IVN Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht. De provincie Utrecht is opdrachtgever en financier. In Soest is Groen aan de Buurt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. De aanleg van de heggen wordt gesponsord door Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn B.V. Soest.

Nieuwsoverzicht