Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Toekomstverkenning 2040

De Soester Eng in 2040, Akkerlandschap met natuurwaarden in het hart van Soest.
Verslag van een toekomstverkenning

Op donderdagavond 8 december 2016 is met de gemeenteraad van Soest de toekomstverkenning besproken die door een groep van twintig betrokkenen op initiatief van de Stichting Vrienden Soester Eng is opgesteld. Met de verkenning is een toekomstbeeld ontwikkeld dat leidraad kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de Soester Eng.

De raad heeft het college van B. en W. gevraagd een plan te maken hoe met de toekomstverkenning verder kan worden gewerkt. De meeste raadsleden prezen de verkenning en zijn van mening dat met de Stichting Vrienden Soester Eng moet worden samengewerkt bij het plan van aanpak..

'In 2040 is Soester Eng een open akkerland met afwissende gewassen en een rijke akkerflora. De Eng is vanaf alle kanten toegankelijk en beleefbaar, wandelend en met de fiets. Er zijn doorkijkjes en vergezichten en er worden educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd', zo begint de samenvatting van het toekomstbeeld.

Verslag van een toekomstverkenning 

Nieuwsoverzicht