Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

'Volkstuinen niet uitbreiden op de Eng'

De Vrienden Soester Eng schrijven in een brief aan de gemeenteraad zeer teleurgesteld te zijn dat in het ontwerp voor het zorgcentrum onderaan de Molenweg gekozen is voor een uitbreiding van het volkstuincomplex in zuidoostelijke richting ten koste van akkerland op de Eng. Opnieuw wordt er een aanslag gedaan op dit voor Soest zo waardevolle open landbouwgebied, zo schrijven zij.

‘Dit is fundamenteel in strijd met het beleid van de gemeente om de nog resterende delen van de Soester Eng te behouden. Het is strijdig met de agrarische waarde van dit gebied en met het karakter van beschermd dorpsgezicht’. ‘Wij wijzen u erop dat nog vrij recentelijk een uitbreiding van het complex in noordoostelijke richting heeft plaats gevonden. Die strook is enkele jaren geleden bij de volkstuinen getrokken en wordt door ons beschouwd als compensatie voor de volkstuinen die nu worden opgeofferd aan het bouwplan’.
De Vrienden vragen de raad ‘dringend de herindeling van het gebied ten behoeve van het volkstuincomplex nog eens kritisch te bezien’.

Nieuwsoverzicht