Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Englezing van 30 maart werd afgelast

De Englezing, die was gepland op 30 maart 2020, is in verband met de Coronacrisis niet doorgegaan. De twaalfde Soester Englezing zou worden gehouden door Aukje Treep, wethouder van Omgevingswet, Openbare ruimte en Natuurontwikkeling van de gemeente Soest (op foto rechts) en dr. Janine Caalders, directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

De druk op onze omgeving neemt toe: meer woningen en wegen, een toenemend aantal recreanten, verdroging, afname van vogel- en insectenrijkdom. Hoe kunnen natuur en landschap meegroeien met de verstedelijking? Hoe gaan we om met de spanning tussen recreatie en natuur? Hoe waarborgen we het cultuurhistorisch erfgoed de Soester Eng als open agrarisch cultuurlandschap? Kan het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug daarbij behulpzaam zijn? 

De opgaven voor de Soester Eng in het klein zijn de opgaven van de hele Utrechtse Heuvelrug in breder verband. Volgens Janine Caalders is er brede steun voor behoud van natuur, landschap en erfgoed, maar leidt ons collectieve gedrag niet automatisch tot dat doel. Zij betoogt dat een Nationaal Park behulpzaam kan zijn om ons collectieve gedrag positief te beïnvloeden. 
Voor een sterk, vitaal en biodivers Soester landschap verwacht wethouder Treep veel van de plannen die de gemeente Soest nu ontwikkelt, zoals de Omgevingsvisie, de Dalwegvisie en het Landschaps- en natuurontwikkelingsplan. De Soester Eng speelt een belangrijke rol in al die plannen.

.

Nieuwsoverzicht