Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Eng ongeschikt voor zonnepanelen

De Stichting Vrienden Soester Eng ziet helemaal niets in de gedachte om op de Soester Eng ooit zonnepanelen neer te zetten. Ook het plaatsen van windmolens langs de spoorlijn Amersfoort-Amsterdam is vanwege verstoring van het panoramische uitzicht ongewenst. Dit schrijft de stichting in een zienswijze, dat is een inspraakreactie, op het ontwerp van de Utrechtse provinciale Omgevingsvisie.  

Het lijkt er op dat de provincie alle mogelijke lege gebieden opsomt om zonnepanelen of windmolens te plaatsen, maar de stichting vindt dat een gevaarlijke aanpak. Weliswaar beslissen gemeenten in hun omgevingsvisies over hun eigen ruimtelijke ordening, maar aanwijzingen van hogere overheden zijn nooit zonder betekenis. 

Overigens schrijft de stichting zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in het ontwerp van de Omgevingsvisie en de ‘inzet en ambities om tot een integraal beleid te komen voor een gezonde en veilige leefomgeving in de provincie Utrecht, met veel aandacht voor duurzaamheid, klimaat, natuur, landschap en cultuurhistorie’ te waarderen. 

‘We zijn blij dat de Soester Eng op de kaarten volwaardig is meegenomen en is aangeduid als gebied met aardkundige waarden en agrarisch cultuur landschap. Dit bevestigt dat de Soester Eng als een klein maar heel belangrijk onderdeel wordt gezien van het landschap op de Utrechtse Heuvelrug’, aldus de zienswijze. Maar volgens de stichting is de aanduiding van de geschiktheid voor zonnevelden en windenergie op en rond de Soester Eng hiermee in strijd.

‘Binnen de stedelijke bebouwing van Soest is de Soester Eng een van de laatste plaatsen waar het oorspronkelijke landschap van de heuvelrug kan worden beleefd. Het kenmerkende reliëf van en het panoramische uitzicht vanaf de Soester Eng zal worden aangetast door de ontwikkeling van zonnevelden en windturbines. Dit doet geen recht aan de aardkundige, agrarisch cultuurhistorische en recreatieve waarden van de Soester Eng’, zeggen de Vrienden van de Eng.
Tot slot wijzen ze er op dat ruimtelijke claim vanuit de energiesector niet te verenigen zijn met de recent ingezette ontwikkeling naar duurzame en natuurinclusieve landbouw op de Soester Eng. ‘Als voorbeeld noemen wij de ontwikkeling van de Engtuin, een initiatief van een lokale agrariër om duurzame groenten te verbouwen voor de lokale bevolking van Soest’. 

Nieuwsoverzicht