Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Wees zuinig op de groene longen van Soest

Onder de titel: ‘Wees zuinig op groene longen’ publiceerde de Soester Courant van 3 maart 2021 het onderstaande artikel, geschreven door redacteur Johan van Beek. Ook de foto is van de Soester Courant.

Met de hoge ambities van de gemeente om het tekort aan (betaalbare) woningen terug te dringen of zelfs teniet te doen, komen onbebouwde percelen steeds meer in beeld bij de plannenmakers. De Stichting Vrienden Soester Eng houdt de ontwikkelingen met argusogen in de gaten.

De Noorder Eng wordt niet expliciet genoemd in het Masterplan Wonen Soest, maar de Vrienden van de Eng zouden liegen als ze zouden verklaren dat ze niet lijden aan enige vorm van vrees voor verstedelijking van dit natuurlijke overblijfsel uit de ijstijd dat zich uitstrekt van de Verlengde Talmalaan tot aan de Lazarusberg.

‘Juist nu de beperkende coronamaatregelen zo lang blijven voortslepen, mag Soest zich gelukkig prijzen met de Noorder- en Zuider Eng die nu, meer dan ooit, letterlijk fungeren als groene longen voor alle Soesters’, zegt een woordvoerder van de stichting die zich al jaren inzet voor het grote en kleinere groene hart van onze gemeente, en in samenwerking met dezelfde gemeente ook initiatieven uitvoert om het gebied te verfraaien.
Zo is De Windhond een onbetwiste blikvanger die bovendien de Soester cultuurhistorie markeert

Zichtlijnen
Dat men niet denkt dat de beide sectoren van de Eng zomaar ‘open gebiedjes’ zijn. ‘Het is quality space’, vinden de Vrienden. Zo’n uniek gebied verdient een ‘chique’ kwalificatie en mag volgens de Vrienden nooit worden opgeofferd voor prijzige villa’s noch voor betaalbare huisvesting. ‘Het gebied wordt versterkt door fraaie zichtlijnen. Zo is De Windhond op de Zuidereng een onbetwiste blikvanger, die bovendien de Soester cultuurhistorie markeert. Ook de oplopende akker op de Noordereng naar de Lazarusberg levert een fraaie zichtlijn op die de beleving van dit gebied extra bijzonder maakt’.

Behalve dat mensen er kunnen wandelen, fietsen, ‘ont-stressen’ en een frisse neus halen, zien de Vrienden van de Soester Eng nog een groot belang van het gebied: de biodiversiteit. Die is onmisbaar, vinden ze. ‘De Noordereng is een van de laatste plekken in Nederland waar de sleedoornpage, een levendig oranjebruin dagvlindertje, nog leeft’.
Vrijwilligers van de stichting hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de verbetering en uitbreiding van onder meer de bloemenweiden en vergroening van hekwerken, door er honderden haagbeuken te planten. Vorig jaar nog zijn op de Noordereng enkele walnootbomen geplant, met behulp van leerlingen van de prins Willem Alexanderschool.

Topotijdreis
De Stichting verwijst belangstellenden naar topotijdreis.nl. Daar is met simpele bewegingen op te zien hoe Soest de afgelopen tweehonderd jaar steeds verder is verstedelijkt. Bij die ontwikkeling is ook zowel de Zuidereng als de Noordereng aangetast.
Verder bebouwing van de Eng kan niet worden toegestaan, stelt de Stichting. ‘Mag het een klein wonder heten dat er van dit schaarse en kostbare goed toch nog zoveel is overgebleven? Laten we er zuinig op zijn en ervoor waken dat de Noorder- en de Zuidereng nog kleiner worden, of zelfs verdwijnen’.

Nieuwsoverzicht