Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Englezing 2015: De waardenkaart Soest

De cultuurhistorische waardenkaart van Soest was het onderwerp van de zevende jaarlijkse Englezing die werd gehouden op 24 maart 2015 in het gemeentehuis van Soest.

Enthousiast geworden door de cultuurhistorische waardenkaart van Soest, die de gemeente heeft laten maken, hadden de Vrienden Soester Eng de opstellers van die kaart bereid gevonden de zevende Englezing te verzorgen.

Vanuit de centrale rol die de Eng in de historie van Soest heeft gespeeld, gaven historisch-geograaf Luuk Keunen en architectuur-historicus Leon van Meijel een overzicht van de ontwikkeling van het Soester landschap en het dorp Soest. Volgens Keunen en Van Meijel is door de stormachtige groei van Soest weinig meer te herkennen van de samenhang van het vroegere landschap en het grondgebruik. ‘Dat is jammer, omdat Soest zijn ruimtelijke kwaliteit toch in grote mate ontleent aan het krachtige beeld van het landschap’.

Een andere stelling die de drie sprekers in discussie brachten is dat de Soestereng nu ‘geïsoleerd  en introvert’ is. Er zou gezocht moeten worden naar kansen om de Eng beter te verweven met de hele omgeving. De Eng moet ‘beleefbaarder en zichtbaarder’ worden gemaakt. Bij het maken van plannen zouden fouten uit het verleden moeten worden hersteld.
De lezing werd door 65 mensen bezocht, onder anderen door de wethouders Pijnenborg en Van Berkel.

Na afloop werd bijgaande foto gemaakt: Vlnr. Piet Huisman, Pieter Augustinus (voorzitter van de Vrienden Soester Eng), de beide sprekers Luuk Keunen en Leon van Meijel met een ingelijst gedicht over de Eng, Kees Waagmeester, Henk Korten en Dirk de Wit. 

Nieuwsoverzicht