Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Vrienden Soester Eng nu partner van Geopark

De Stichting Vrienden Soester Eng is partner geworden van de Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Voorzitter Kees Waagmeester en secretaris Tanneke Voorinthold van de Vrienden Soester Eng kozen de grafheuvel op de Eng uit om de partnerverklaring te tekenen. De Vrienden laten hiermee zien achter de doelstelling van het Geopark te staan en dat waar mogelijk te steunen.

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug, van Gooimeer tot aan de Rijn, en de natte, laaggelegen gebieden aan weerszijden: de Vechtstreek, de Kromme Rijnstreek en Eemland. Deze kwalificatie kan een gebied worden toegekend als het bijzonder genoeg gevonden wordt voor wat betreft de aardkundige-, ecologische- en cultuurhistorische waarden.

Die zijn er wat de Soester Eng betreft in overvloed. De Eng is een van de veertig zogenaamde Geosites die het Geopark in het gebied heeft geïdentificeerd als waardevolle plek met een bijzonder verhaal. Het open agrarisch gebied midden tussen de bebouwing van Soest is op zichzelf al uniek, maar omdat Soest zijn ontstaan te danken heeft aan de Eng, helpt de Eng ons ook om de geschiedenis van het Soester landschap in samenhang te kunnen begrijpen. 

Het plan van het Geopark is dit najaar een zogeheten Ontdekkaart en Informatieboekje over Soest en Baarn te realiseren waarin ook de Soester Eng de nodige aandacht krijgt. De Stichting Vrienden Soester Eng heeft besloten de totstandkoming van Ontdekkaart en Informatieboekje financieel te ondersteunen.

Met het boven tafel brengen van het hele verhaal van dit bijzondere gebied wil stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht de belangrijke waarden van onze leefomgeving beschermen en duurzame ontwikkeling van het gebied stimuleren. Het Geopark in ontwikkeling streeft naar kwalificatie in 2024. Zie ook https://www.geopark-heuvelrug.nl/

Foto vlnr. Kees Waagmeester (voorzitter Vrienden Soester Eng), Marc Hofstra (voorzitter Geopark), Paul Levelink (secretaris Geopark) en Tanneke Voorinthold (secretaris Vrienden Soester Eng)

 

Nieuwsoverzicht