Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Bloemrijke akkerranden zijn nu ingezaaid

De akkerranden van boer Pieter Kuijer zijn vandaag ingezaaid met een éénjarig bloemenmengsel met onder andere goudsbloem, korenbloem, klaproos en kamille. Deze keer zitten er ook wat extra granen in bijvoorbeeld rogge en tarwe. Goed wintervoedsel voor vogels zoals putters, groenlingen, mezen en mussen. 
Een groot aantal inwoners en Soester organisaties hebben, net als vorig jaar, een of meerdere kavels voor een jaar gesponsord. Ook zijn er deelnemers die bij aanvang van het akkerrandproject gelijk voor drie jaar hebben getekend. 

De landbouw in Nederland is steeds meer op zoek naar het versterken van de biodiversiteit en het vergroten van de recreatieve waarde van het landschap. De akkerranden op de Eng dragen hier zeker aan bij. Bloeiende akkerranden trekken vaak natuurlijke vijanden van plaagdieren aan. Dankzij de bloeiende randen zien voorbijgangers bovendien meer vlinders en vogels op de Eng. Vooral kleinere vogels zijn zeer gewenst want vogels zoals kraaiachtigen en duiven hebben te veel de overhand. Kijk maar eens als een akker net is ingezaaid of als er straks gemaaid of geoogst wordt. 
Pieter Kuijer zoekt trouwens niet zomaar een mengsel uit. Vaak geven mensen tips, bijvoorbeeld: ‘Toen we in Twente op vakantie waren, zagen wij een nog veel mooier mengsel dan hier op de Eng’. Maar Pieter heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Hij doet niet zomaar wat: hij gaat alleen voor mengsels die lang bloeien, er mooi uitzien, passen bij de Eng, geschikt zijn voor bijen, vlinders en andere insecten en ook nog goed voor de vogels zijn. Iets wat er mooi uit ziet maar heel kort bloeit, komt niet door de selectie. En ook heel belangrijk: de zaden moeten snel uitlopen anders staat er straks alleen melganzevoet, herderstasje en hanenpoot rond de akkers. 

Dit is ook de reden dat boer Pieter vijf keer een vals zaaibed heeft gemaakt. Hierbij wordt de akkerrand geheel zaaiklaar gemaakt maar wordt nog even gewacht met zaaien. Vervolgens kiemt het onkruid en wordt deze om de zoveel dagen ‘geschoffeld’ door de grond licht te bewerken. Hiermee nemen de onkruidzaden in de toplaag van het zaaibed sterk af. Na de vijfde ronde kan het inzaaien beginnen. Meestal kiemen alleen bloemenzaden die zich in de bovenste 3 tot 5 centimeter van de bodem bevinden. Daarom moet het zaaibed zo weinig mogelijk verstoord worden door wandelaars, honden of paarden. Dit brengt onkruidzaden naar de oppervlakte en schaadt ontkiemende bloemmengselzaden. 

Nieuwsoverzicht