Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Boekje en kaart Geopark gepresenteerd

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft het boekje ‘Ken je Ondergrond’ en een ontdekkaart uitgebracht over Baarn en Soest. Deze gemeenten zijn partner geworden van het Geopark en kregen, evenals waterschap Vallei en Eem, de eerste exemplaren uitgereikt in Museum Soest. Ze maakten de publicaties financieel mogelijk.
Ook voorzitter van de Stichting Vrienden Soester Eng, Kees Waagmeester (op foto rechts), kreeg boek en kaart uit handen van Geoparkvoorzitter Marc Hofstra. De Vrienden waren al eerder  partner van Geopark geworden en droegen 500 euro bij aan de publicatie. De Soester Eng is een van de zogeheten geosites.

In een artikel in de Soester Courant van 1 december 2021 doet Johan van Beek verslag van de uitreiking. Hij schrijft onder andere:
Om (door Unesco) als Geopark te worden aangeduid, moet het gebied bijzonder zijn in de wijze waarop het is ontstaan. Met zijn stuwwallen, gevormd in de ijstijd, en de kwellen aan weerszijden, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat de hele Heuvelrug en de laaggelegen Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland voldoen aan de eisen, ook qua aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden.
‘En dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat’, zegt Marc Hofstra van de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, een burgerinitiatief dat drie provincies, 22 gemeenten en diverse gebiedseigenaren warm wil krijgen voor het project, maar dan ook in een actieve rol als partner (en subsidieverstrekker). Dat de overheden en grondeigenaren (in ruime meerderheid) achter het project staan is ook een voorwaarde die Unesco stelt.
‘Daarnaast dient een gebied veertig bijzondere plekken (geosites) te herbergen. Die worden geïdentificeerd en beschreven. In Soest behoren de Lange en de Korte Duinen als aardkundig monument tot de hoogste categorie, de Eng tot de tweede. In Baarn bijvoorbeeld is De Stulp/Pluismeer een ‘geosite'. Hofstra: ‘Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen en verbindt het verleden met de toekomst’. 
Soest en Baarn liggen op en aan de oostkant van de stuwwal, grenzend aan de rivier die van bron tot monding op Nederlands gebied ligt: de Eem. De stuwwal werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Met name de afwisseling tussen ‘hoog en droog’ en ‘laag en nat’ maakt het landschap hier zo afwisselend en bijzonder. 

(De Ontdekkaarten en Informatieboekjes zijn gratis beschikbaar op enkele publieke plekken in Soest en Baarn en af te halen bij de Stichting Vrienden Soester Eng. Bel daarvoor 035 - 6024 951). 

Nieuwsoverzicht