Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Cultuur-historische waarden belangrijk criterium

De Soester partijen worstelen met de vraag waar de komende jaren woningen in Soest kunnen worden gebouwd. Dit blijkt uit de programma’s van de partijen voor de raadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. Groene ruimte en natuur lijken te concurreren met woningbouw. 
Volgens de Stichting Vrienden Soester Eng zijn duidelijke randvoorwaarden voor bouwlocaties en bouwhoogtes nodig om in dit verband goede keuzes te maken. De Vrienden missen in de verkiezingsprogramma’s een duidelijk bewustzijn over de cultuur-historische en landschappelijke waarden die bescherming behoeven, waarden die zowel de noordelijke als de zuidelijk Eng bij uitstek vertegenwoordigen. Ook valt op dat slechts enkele partijen – GGS en GroenLinks en in mindere mate de ChristenUnie-SGP en D66 – zich er uitdrukkelijk van bewust zijn dat landschap, natuurwaarden en biodiversiteit hard zijn achteruitgegaan en niet zonder actieve acties kunnen worden hersteld. 

In ‘Moet groen wijken voor rood?’ leest u de complete analyse van de verkiezingsprogramma’s. 

Nieuwsoverzicht