Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Vrienden teleurgesteld over hoogbouw plan Dalweg

De Stichting Vrienden Soester Eng is zeer teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad van Soest van 9 februari 2023 om in het bestemmingsplan Dalweg flats van acht bouwlagen (waar nu nog het politiebureau staat) tot maximaal tien bouwlagen (waar nu nog sporthal Beukendal staat) toe te staan.  De Stichting had de gemeenteraad met klem gevraagd om niet verder te gaan dan zes bouwlagen. Lees hier de zienswijze nav Dalwegplan.

In de voorbereidende raadsvergadering van 2 februari 2023 heeft de Stichting deze zienswijze toegelicht. Lees hier de Toelichting op de zienswijze Dalwegplan.

Ook zijn de Vrienden teleurgesteld over het proces van inspraak en besluitvorming. Vanaf het begin van de planvorming lagen de toegestane bouwhoogten blijkbaar al onwrikbaar vast. Het college van burgemeester en wethouders is niet serieus in gesprek gegaan met de stichting over de verstoring van de horizon vanaf de Eng gezien, terwijl volgens de Vrienden de panoramische uitzichten en vergezichten een essentieel onderdeel van de landschappelijke en cultuur-historische waarden van de Soester Eng zijn. Ook de gemeenteraad kreeg en nam geen ruimte om nog iets aan de bouwhoogten te doen. terwijl toch ook veel omwonenden juist over de toegestane bouwhoogten inspraken.

‘Bouwhoogten uitgaande boven zes bouwlagen verstoren de horizon vanaf de Soester Eng gezien op onaanvaardbare wijze. Ze doen ernstige afbreuk aan de landschappelijke en dorpse beleving van de Eng zoals die in de visie van burgers, raad en bestuur van Soest herhaaldelijk als waardevol is gekenschetst. In het recent opgestelde Coalitieakkoord 2022-2026 wordt door de coalitiepartijen behoud van het dorpse en groene karakter bij de nieuwbouwopgaven in Soest expliciet als leidend principe genoemd. Dit herkennen we niet in het hier gepresenteerde ontwerp bestemmingsplan’, aldus de Stichting Vrienden Soester Eng. 

‘Het nog bestaande herkenbare cultuurhistorische beeld, de (visuele) samenhang van de Eng met zijn omgeving, behoort tot het wezenlijke karakter van de Soester Eng. Een voorbeeld daarvan is het zicht vanaf de Eng op het naastgelegen dorpslint met kenmerkende bebouwing zoals de Oude Kerk en de voormalige zuivelfabriek. Verstoring daarvan is voor een ieder die de identiteit van de Eng voor de toekomst, voor generaties na ons, wil waarborgen, niet aanvaardbaar’.

De Vrienden hebben een bureau de toegestane hoge bebouwingsaccenten laten uitwerken in een fotovisualisatie waarin de toegestane hoogbouw zichtbaar wordt. De foto laat zien hoe de verstoring van de horizon zal zijn in de zomer. ‘Het verstoorde beeld zal in de winter met kale bomen nog groter zijn. De gebouwen zullen in het najaar en de winter extra opvallen, zeker ook als de lampen in het gebouw branden’, aldus de Stichting. 

De fotovisualisatie laat zien wat tien bouwlagen zou betekenen op de plek bij het gemeentehuis en op de plek aan de Beukenlaan zoals het ontwerp-bestemmingsplan dat wil toestaan. Weliswaar is het plan in die zin gewijzigd, dat bij het gemeentehuis geen tien, maar acht bouwlagen zijn toegestaan. Wat het beeld laat zien is wat de hoogtes op elk van de toegestane plekken zouden kunnen betekenen in relatie tot zes bouwlagen. 

Nieuwsoverzicht