Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

De prehistorische grafheuvel

Het Engebergje. Foto: Alexandra Tom.

Beluister de tekst. 
Hier ligt het Engebergje, een grafheuvel uit de Nieuwe Steentijd (2500 tot 2000 jaar voor Christus). Het schijnt het oudste rijksmonument in Soest te zijn. Kijk hoe het opgaat in het landschap maar tóch niet te missen is! 

De Nieuwe Steentijd was een tijd waarin rondtrekkende jager-verzamelaars veranderden in agrariërs. Zij woonden in kleine nederzettingen, verbouwden groentes en granen en hielden varkens, schapen, runderen en geiten. Als de grond uitgeput raakte, trokken zij verder. 

In de Nieuwe Steentijd was het voor het eerst dat doden een graf kregen. Bij het graf waar je nu staat, gaat het om een grafkuil met een berg aarde en plaggen erover. Vaak lagen deze graven op een stuwwal: markante locaties en droog want ver van het grondwater. Ook deze grafheuvel op de Eng ligt op een restant van een stuwwal. Deze is circa 150.000 jaar geleden omhoog geduwd door grote ijsmassa’s uit Scandinavië. Later is het landijs over de oorspronkelijke stuwwal heen geschoven en heeft hem daarbij afgevlakt én verlaagd tot circa 20 meter boven NAP. 

In 1931 is de grafheuvel, in opdracht van ‘de vader van de hunebedden’, archeoloog Van Giffen, oppervlakkig onderzocht door baron Van Heerdt. Deze Baarnse baron was een enthousiaste amateurarcheoloog en beschikte over geld, tijd en connecties. Voorwerpen zijn er, zoals in de meeste Nederlandse graven, niet gevonden. Wel botten en een silhouet van een van onze voorouders, liggend op de zij. Toen de baron onderzoek deed waren er al graafsporen in de top van het graf. De grafheuvel lag er decennialang verwaarloosd bij. Tot in 1985 de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) de grafheuvel restaureerde en voorlopig heeft behouden voor de toekomst. 
Meer lezen over de Eng? Koop het boekje van Ellen ten Berge ‘Verhalen over de Soester Eng’. Te koop bij boekhandel Van de Ven in winkelcentrum Soest-Zuid. 


De grafheuvel in 1985. Bron: Historische Vereniging Soest/Soesterberg.

Nieuwsoverzicht